BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Xuất Xứ

Thương Hiệu

Tên Sản Phẩm

Thước ke đo góc vuông thép 18inchx24.4inch Stanley 45-500

Thước ke đo góc vuông thép 18inchx24.4inch Stanley 45-500

MPN: 45-500
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 246,400
4+ 226,688
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước ke vuông 60cmx40cm Stanley 45-530

Thước ke vuông 60cmx40cm Stanley 45-530

MPN: 45-530
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 184,800
4+ 170,016
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước ke đo góc vuông nhôm 16inchx24inch Stanley 45-600

Thước ke đo góc vuông nhôm 16inchx24inch Stanley 45-600

MPN: 45-600
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 224,001
4+ 206,081
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước ke vuông kết hợp cán cầm nhựa 12inch Stanley 46-012

Thước ke vuông kết hợp cán cầm nhựa 12inch Stanley 46-012

MPN: 46-012
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 169,120
4+ 155,590
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước ke vuông kết hợp cán cầm nhựa 12inch/30cm Stanley 46-028

Thước ke vuông kết hợp cán cầm nhựa 12inch/30cm Stanley 46-028

MPN: 46-028
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 370,880
2+ 363,463
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước ke vuông kết hợp cán cầm nhựa 12inch Stanley 46-143

Thước ke vuông kết hợp cán cầm nhựa 12inch Stanley 46-143

MPN: 46-143
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 313,200
2+ 288,144
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước ke vuông 6inch Stanley 46-530

Thước ke vuông 6inch Stanley 46-530

MPN: 46-530
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 285,601
4+ 262,753
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước ke vuông 8inch Stanley 46-532

Thước ke vuông 8inch Stanley 46-532

MPN: 46-532
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 291,200
4+ 267,904
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước ke vuông 10inch Stanley 46-534

Thước ke vuông 10inch Stanley 46-534

MPN: 46-534
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 342,360
2+ 314,971
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước ke vuông 12inch Stanley 46-536

Thước ke vuông 12inch Stanley 46-536

MPN: 46-536
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 376,736
2+ 369,201
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước ke vuông 8inch/203mm Stanley 46-825

Thước ke vuông 8inch/203mm Stanley 46-825

MPN: 46-825
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 61,600
10+ 56,672
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước vuông chuẩn Niigata Seiki AA-F100 (100x70x12mm)

Thước vuông chuẩn Niigata Seiki AA-F100 (100x70x12mm)

MPN: AA-F100
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,415,600
2+ 2,367,288
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước vuông chuẩn Niigata Seiki AA-F150 (150x100x18mm)

Thước vuông chuẩn Niigata Seiki AA-F150 (150x100x18mm)

MPN: AA-F150
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,979,240
2+ 2,919,655
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước vuông chuẩn Niigata Seiki AA-F200 (200x130x23mm)

Thước vuông chuẩn Niigata Seiki AA-F200 (200x130x23mm)

MPN: AA-F200
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,596,560
2+ 3,524,629
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước vuông chuẩn Niigata Seiki AA-F300 (300x200x27mm)

Thước vuông chuẩn Niigata Seiki AA-F300 (300x200x27mm)

MPN: AA-F300
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,797,440
2+ 5,681,491
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước vuông chuẩn Niigata Seiki AA-F500 (500x300x35mm)

Thước vuông chuẩn Niigata Seiki AA-F500 (500x300x35mm)

MPN: AA-F500
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 14,574,120
2+ 14,282,638
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước vuông chuẩn Niigata Seiki C-100 (100x70x12mm)

Thước vuông chuẩn Niigata Seiki C-100 (100x70x12mm)

MPN: C-100
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,596,560
2+ 3,524,629
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước vuông chuẩn Niigata Seiki C-150 (150x100x18mm)

Thước vuông chuẩn Niigata Seiki C-150 (150x100x18mm)

MPN: C-150
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,790,940
2+ 4,695,121
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước vuông chuẩn Niigata Seiki C-200 (200x130x22mm)

Thước vuông chuẩn Niigata Seiki C-200 (200x130x22mm)

MPN: C-200
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,743,760
2+ 5,628,885
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước vuông chuẩn Niigata Seiki C-300 (300x200x27mm)

Thước vuông chuẩn Niigata Seiki C-300 (300x200x27mm)

MPN: C-300
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 8,575,380
2+ 8,403,873
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày