BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Chiều Dài Thước

Chiều Rộng Thước

Bản Rộng

Độ Dày Đế

Độ Dày Thước

Độ Vuông Góc

Độ Phân Giải

Thương Hiệu

Xuất Xứ

Thước ke đo góc vuông thép 18inchx24.4inch Stanley 45-500

Thước ke đo góc vuông thép 18inchx24.4inch Stanley 45-500

MPN: 45-500
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 281,119
4+ 258,630
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước ke vuông 60cmx40cm Stanley 45-530

Thước ke vuông 60cmx40cm Stanley 45-530

MPN: 45-530
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 213,920
4+ 196,807
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước ke đo góc vuông nhôm 16inchx24inch Stanley 45-600

Thước ke đo góc vuông nhôm 16inchx24inch Stanley 45-600

MPN: 45-600
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 266,560
4+ 245,235
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước ke vuông kết hợp cán cầm nhựa 12inch Stanley 46-012

Thước ke vuông kết hợp cán cầm nhựa 12inch Stanley 46-012

MPN: 46-012
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 283,360
4+ 260,691
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước ke vuông kết hợp cán cầm nhựa 12inch/30cm Stanley 46-028

Thước ke vuông kết hợp cán cầm nhựa 12inch/30cm Stanley 46-028

MPN: 46-028
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 437,248
2+ 428,503
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước ke vuông kết hợp cán cầm nhựa 12inch Stanley 46-143

Thước ke vuông kết hợp cán cầm nhựa 12inch Stanley 46-143

MPN: 46-143
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 313,200
2+ 288,144
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước ke vuông 6inch Stanley 46-530

Thước ke vuông 6inch Stanley 46-530

MPN: 46-530
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 357,000
4+ 328,440
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước ke vuông 8inch Stanley 46-532

Thước ke vuông 8inch Stanley 46-532

MPN: 46-532
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 364,001
4+ 334,881
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước ke vuông 10inch Stanley 46-534

Thước ke vuông 10inch Stanley 46-534

MPN: 46-534
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 427,951
2+ 393,715
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước ke vuông 12inch Stanley 46-536

Thước ke vuông 12inch Stanley 46-536

MPN: 46-536
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 470,920
2+ 461,502
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước ke vuông 8inch/203mm Stanley 46-825

Thước ke vuông 8inch/203mm Stanley 46-825

MPN: 46-825
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 77,000
10+ 70,840
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước vuông chuẩn Niigata Seiki AA-F100 (100x70x12mm)

Thước vuông chuẩn Niigata Seiki AA-F100 (100x70x12mm)

MPN: AA-F100
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,415,600
2+ 2,367,288
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước vuông chuẩn Niigata Seiki AA-F150 (150x100x18mm)

Thước vuông chuẩn Niigata Seiki AA-F150 (150x100x18mm)

MPN: AA-F150
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,979,240
2+ 2,919,655
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước vuông chuẩn Niigata Seiki AA-F200 (200x130x23mm)

Thước vuông chuẩn Niigata Seiki AA-F200 (200x130x23mm)

MPN: AA-F200
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,596,560
2+ 3,524,629
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước vuông chuẩn Niigata Seiki AA-F300 (300x200x27mm)

Thước vuông chuẩn Niigata Seiki AA-F300 (300x200x27mm)

MPN: AA-F300
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,797,440
2+ 5,681,491
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước vuông chuẩn Niigata Seiki AA-F500 (500x300x35mm)

Thước vuông chuẩn Niigata Seiki AA-F500 (500x300x35mm)

MPN: AA-F500
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 14,574,120
2+ 14,282,638
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước vuông chuẩn Niigata Seiki C-100 (100x70x12mm)

Thước vuông chuẩn Niigata Seiki C-100 (100x70x12mm)

MPN: C-100
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,596,560
2+ 3,524,629
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước vuông chuẩn Niigata Seiki C-150 (150x100x18mm)

Thước vuông chuẩn Niigata Seiki C-150 (150x100x18mm)

MPN: C-150
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,790,940
2+ 4,695,121
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước vuông chuẩn Niigata Seiki C-200 (200x130x22mm)

Thước vuông chuẩn Niigata Seiki C-200 (200x130x22mm)

MPN: C-200
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,743,760
2+ 5,628,885
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Thước vuông chuẩn Niigata Seiki C-300 (300x200x27mm)

Thước vuông chuẩn Niigata Seiki C-300 (300x200x27mm)

MPN: C-300
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 8,575,380
2+ 8,403,873
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày