BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Chiều Dài Thước

Chiều Dài Thước

Chiều Rộng Thước

Chiều Rộng Thước

Bản Rộng

Độ Dày Thước

Độ Vuông Góc

E - Ke

E - Ke

Thước ke đo góc vuông thép 18inchx24.4inch Stanley 45-500

Mã sản phẩm: 45-500
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 281,119 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Thước ke vuông 60cmx40cm Stanley 45-530

Mã sản phẩm: 45-530
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 213,920 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Thước ke đo góc vuông nhôm 16inchx24inch Stanley 45-600

Mã sản phẩm: 45-600
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 266,560 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Thước ke vuông kết hợp cán cầm nhựa 12inch Stanley 46-012

Mã sản phẩm: 46-012
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 283,360 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Thước ke vuông kết hợp cán cầm nhựa 12inch/30cm Stanley 46-028

Mã sản phẩm: 46-028
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 437,248 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Thước ke vuông kết hợp cán cầm nhựa 12inch Stanley 46-143

Mã sản phẩm: 46-143
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 313,200 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Thước ke vuông 6inch Stanley 46-530

Mã sản phẩm: 46-530
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 357,000 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Thước ke vuông 8inch Stanley 46-532

Mã sản phẩm: 46-532
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 364,001 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Thước ke vuông 10inch Stanley 46-534

Mã sản phẩm: 46-534
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 427,951 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Thước ke vuông 12inch Stanley 46-536

Mã sản phẩm: 46-536
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 470,920 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Thước ke vuông 8inch/203mm Stanley 46-825

Mã sản phẩm: 46-825
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 77,000 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Thước vuông chuẩn Niigata Seiki AA-F100 (100x70x12mm)

Mã sản phẩm: AA-F100
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,415,600 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước vuông chuẩn Niigata Seiki AA-F150 (150x100x18mm)

Mã sản phẩm: AA-F150
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,979,240 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước vuông chuẩn Niigata Seiki AA-F200 (200x130x23mm)

Mã sản phẩm: AA-F200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,596,560 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước vuông chuẩn Niigata Seiki AA-F300 (300x200x27mm)

Mã sản phẩm: AA-F300
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,797,440 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước vuông chuẩn Niigata Seiki AA-F500 (500x300x35mm)

Mã sản phẩm: AA-F500
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 14,574,120 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước vuông chuẩn Niigata Seiki C-100 (100x70x12mm)

Mã sản phẩm: C-100
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,596,560 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước vuông chuẩn Niigata Seiki C-150 (150x100x18mm)

Mã sản phẩm: C-150
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 4,790,940 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước vuông chuẩn Niigata Seiki C-200 (200x130x22mm)

Mã sản phẩm: C-200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,743,760 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước vuông chuẩn Niigata Seiki C-300 (300x200x27mm)

Mã sản phẩm: C-300
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 8,575,380 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.