MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

E - Ke

Thương Hiệu
Tên Sản Phẩm
Xuất Xứ
Kích Thước

Thước kẻ Ê ke Stanley 18"x24.4"Category: E - Ke

Thước kẻ Ê ke Stanley 18"x24.4"

45-500
Số lượng Giá
1+ (Cái) 188.800,00 ₫
3+ (Cái) 179.360,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Ê ke góc Stanley 60cm x 40cm (Thước kẻ vuông)Category: E - Ke

Ê ke góc Stanley 60cm x 40cm (Thước kẻ vuông)

45-530
Số lượng Giá
1+ (Cái) 141.600,00 ₫
6+ (Cái) 134.520,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Thước eke Stanley 16''x24''Category: E - Ke

Thước eke Stanley 16''x24''

45-600
Số lượng Giá
1+ (Cái) 171.600,00 ₫
6+ (Cái) 163.020,00 ₫
Mua tối thiểu 3
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Thước Ê ke thủy Stanley 12'' cán nhựaCategory: E - Ke

Thước Ê ke thủy Stanley 12'' cán nhựa

46-012
Số lượng Giá
1+ (Cái) 129.600,00 ₫
6+ (Cái) 123.120,00 ₫
Mua tối thiểu 3
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Ê ke thủy sắt Stanley 12in/30cmCategory: E - Ke

Ê ke thủy sắt Stanley 12in/30cm

46-028
Số lượng Giá
1+ (Cái) 326.100,00 ₫
3+ (Cái) 309.795,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Thước Ê ke cán sắt StanleyCategory: E - Ke

Thước Ê ke cán sắt Stanley

46-143
Số lượng Giá
1+ (Cái) 248.900,00 ₫
3+ (Cái) 236.455,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Ê ke mộc Stanley 6inCategory: E - Ke

Ê ke mộc Stanley 6in

46-530
Số lượng Giá
1+ (Cái) 218.800,00 ₫
3+ (Cái) 207.860,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Ê ke mộc Stanley 8inCategory: E - Ke

Ê ke mộc Stanley 8in

46-532
Số lượng Giá
1+ (Cái) 223.100,00 ₫
3+ (Cái) 211.945,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Ê ke mộc Stanley 10inCategory: E - Ke

Ê ke mộc Stanley 10in

46-534
Số lượng Giá
1+ (Cái) 272.000,00 ₫
3+ (Cái) 258.400,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Ê ke mộc Stanley 12inCategory: E - Ke

Ê ke mộc Stanley 12in

46-536
Số lượng Giá
1+ (Cái) 331.300,00 ₫
2+ (Cái) 314.735,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Đang còn 5 Cái
Leadtime
1 ngày
Thước ê ke vuông Stanley 8in/203mmCategory: E - Ke

Thước ê ke vuông Stanley 8in/203mm

46-825
Số lượng Giá
1+ (Cái) 47.200,00 ₫
12+ (Cái) 44.840,00 ₫
Mua tối thiểu 6
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày