BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Dùng Để Giữ Đường Kính Trục

Hành Trình Cột

Kích Thước

Loại

Lực Từ

Phạm Vi Kẹp

Thương Hiệu

Xuất Xứ

Chân đế kẹp panme Mitutoyo 156-101-10 (loại khớp điều chỉnh)

Chân đế kẹp panme Mitutoyo 156-101-10 (loại khớp điều chỉnh)

MPN: 156-101-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 925,980
2+ 907,461
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 53 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chân đế kẹp panme Mitutoyo 156-105-10 (loại cố định)

Chân đế kẹp panme Mitutoyo 156-105-10 (loại cố định)

MPN: 156-105-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 858,880
2+ 841,703
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 2 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đế gá đồng hồ so Mitutoyo 215-150-10 (110mm/ø8mm,ø9.53mm)

Đế gá đồng hồ so Mitutoyo 215-150-10 (110mm/ø8mm,ø9.53mm)

MPN: 215-150-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 10,481,020
2+ 10,271,400
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 7 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đế gá đồng hồ so Mitutoyo 215-151-10 (250mm/ø8mm,ø9.53mm)

Đế gá đồng hồ so Mitutoyo 215-151-10 (250mm/ø8mm,ø9.53mm)

MPN: 215-151-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 11,259,380
2+ 11,034,193
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 12 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đế gá đồng hồ so Mitutoyo 215-153-10 (260mm/ø8mm,ø9.53mm)

Đế gá đồng hồ so Mitutoyo 215-153-10 (260mm/ø8mm,ø9.53mm)

MPN: 215-153-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 12,198,780
2+ 11,954,805
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 6 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đế gá đồng hồ so Mitutoyo 215-156-10 (275mm/ø8mm,ø9.53mm,ø20mm)

Đế gá đồng hồ so Mitutoyo 215-156-10 (275mm/ø8mm,ø9.53mm,ø20mm)

MPN: 215-156-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 15,110,920
2+ 14,808,702
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 4 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đế gá đồng hồ so Mitutoyo 7002-10 (95mm/ø8mm,ø9.53mm)

Đế gá đồng hồ so Mitutoyo 7002-10 (95mm/ø8mm,ø9.53mm)

MPN: 7002-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 9,863,700
2+ 9,666,426
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 4 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đế từ gá đồng hồ so Mitutoyo Mitutoyo 7010S-10 (ø4mm,ø8mm,ø9.53mm)

Đế từ gá đồng hồ so Mitutoyo Mitutoyo 7010S-10 (ø4mm,ø8mm,ø9.53mm)

MPN: 7010S-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 885,720
2+ 868,006
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 58 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đế từ tính Mitutoyo 7011S-10 (ø4mm,ø8mm,ø9.53mm)

Đế từ tính Mitutoyo 7011S-10 (ø4mm,ø8mm,ø9.53mm)

MPN: 7011S-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 952,820
2+ 933,764
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 48 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đế từ gá đồng hồ so Mitutoyo 7012-10 (ø6mm,ø8mm, ø9.53mm) khớp dây rút

Đế từ gá đồng hồ so Mitutoyo 7012-10 (ø6mm,ø8mm, ø9.53mm) khớp dây rút

MPN: 7012-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,120,360
2+ 2,077,953
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 18 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đế từ mini Mitutoyo 7014 (ø6mm,ø8mm)

Đế từ mini Mitutoyo 7014 (ø6mm,ø8mm)

MPN: 7014-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 979,660
2+ 960,067
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Đế từ khớp thủy lực Mitutoyo 7031B (ø6mm,8mm, ø9.53mm)

Đế từ khớp thủy lực Mitutoyo 7031B (ø6mm,8mm, ø9.53mm)

MPN: 7031B-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,408,260
2+ 5,300,095
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 22 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đế từ gá đồng hồ so Mitutoyo 7032B (ø6mm,ø8mm,ø9.53mm)

Đế từ gá đồng hồ so Mitutoyo 7032B (ø6mm,ø8mm,ø9.53mm)

MPN: 7032B-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,649,820
2+ 5,536,824
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 15 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đế từ gá đồng hồ so Mitutoyo 7033B (ø6mm,ø8mm,ø9.53mm)

Đế từ gá đồng hồ so Mitutoyo 7033B (ø6mm,ø8mm,ø9.53mm)

MPN: 7033B-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,542,460
2+ 5,431,611
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 7 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết