BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Dùng Để Giữ Đường Kính Trục

Dùng Để Giữ Đường Kính Trục

Hành Trình Cột

Hành Trình Cột

Đế Gá

Đế Gá

Chân đế kẹp panme Mitutoyo 156-101-10 (loại khớp điều chỉnh)

Mã sản phẩm: 156-101-10-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 925,980 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Chân đế kẹp panme Mitutoyo 156-105-10 (loại cố định)

Mã sản phẩm: 156-105-10-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 858,880 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Đế gá đồng hồ so Mitutoyo 215-150-10 (110mm/ø8mm,ø9.53mm)

Mã sản phẩm: 215-150-10-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 10,481,020 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Đế gá đồng hồ so Mitutoyo 215-151-10 (250mm/ø8mm,ø9.53mm)

Mã sản phẩm: 215-151-10-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 11,259,380 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Đế gá đồng hồ so Mitutoyo 215-153-10 (260mm/ø8mm,ø9.53mm)

Mã sản phẩm: 215-153-10-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 12,198,780 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Đế gá đồng hồ so Mitutoyo 215-156-10 (275mm/ø8mm,ø9.53mm,ø20mm)

Mã sản phẩm: 215-156-10-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 15,110,920 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Đế gá đồng hồ so Mitutoyo 7002-10 (95mm/ø8mm,ø9.53mm)

Mã sản phẩm: 7002-10-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 9,863,700 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Đế từ gá đồng hồ so Mitutoyo Mitutoyo 7010S-10 (ø4mm,ø8mm,ø9.53mm)

Mã sản phẩm: 7010S-10-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 885,720 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Đế từ tính Mitutoyo 7011S-10 (ø4mm,ø8mm,ø9.53mm)

Mã sản phẩm: 7011S-10-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 952,820 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Đế từ gá đồng hồ so Mitutoyo 7012-10 (ø6mm,ø8mm, ø9.53mm) khớp dây rút

Mã sản phẩm: 7012-10-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,120,360 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Đế từ mini Mitutoyo 7014 (ø6mm,ø8mm)

Mã sản phẩm: 7014-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 979,660 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Đế từ khớp thủy lực Mitutoyo 7031B (ø6mm,8mm, ø9.53mm)

Mã sản phẩm: 7031B-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,408,260 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Đế từ gá đồng hồ so Mitutoyo 7032B (ø6mm,ø8mm,ø9.53mm)

Mã sản phẩm: 7032B-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,649,820 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Đế từ gá đồng hồ so Mitutoyo 7033B (ø6mm,ø8mm,ø9.53mm)

Mã sản phẩm: 7033B-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,542,460 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.