BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Xuất Xứ

Thương Hiệu

Tên Sản Phẩm

Chân đế kẹp panme Mitutoyo 156-101-10 (loại khớp điều chỉnh)

Chân đế kẹp panme Mitutoyo 156-101-10 (loại khớp điều chỉnh)

MPN: 156-101-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 925,980
2+ 907,461
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 53 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chân đế kẹp panme Mitutoyo 156-105-10 (loại cố định)

Chân đế kẹp panme Mitutoyo 156-105-10 (loại cố định)

MPN: 156-105-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 858,880
2+ 841,703
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 2 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đế gá đồng hồ so Mitutoyo 215-150-10 (110mm/ø8mm,ø9.53mm)

Đế gá đồng hồ so Mitutoyo 215-150-10 (110mm/ø8mm,ø9.53mm)

MPN: 215-150-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 10,481,020
2+ 10,271,400
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 7 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đế gá đồng hồ so Mitutoyo 215-151-10 (250mm/ø8mm,ø9.53mm)

Đế gá đồng hồ so Mitutoyo 215-151-10 (250mm/ø8mm,ø9.53mm)

MPN: 215-151-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 11,259,380
2+ 11,034,193
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 12 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đế gá đồng hồ so Mitutoyo 215-153-10 (260mm/ø8mm,ø9.53mm)

Đế gá đồng hồ so Mitutoyo 215-153-10 (260mm/ø8mm,ø9.53mm)

MPN: 215-153-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 12,198,780
2+ 11,954,805
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 6 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đế gá đồng hồ so Mitutoyo 215-156-10 (275mm/ø8mm,ø9.53mm,ø20mm)

Đế gá đồng hồ so Mitutoyo 215-156-10 (275mm/ø8mm,ø9.53mm,ø20mm)

MPN: 215-156-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 15,110,920
2+ 14,808,702
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 4 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đế gá đồng hồ so Mitutoyo 7002-10 (95mm/ø8mm,ø9.53mm)

Đế gá đồng hồ so Mitutoyo 7002-10 (95mm/ø8mm,ø9.53mm)

MPN: 7002-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 9,863,700
2+ 9,666,426
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 4 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đế từ gá đồng hồ so Mitutoyo Mitutoyo 7010S-10 (ø4mm,ø8mm,ø9.53mm)

Đế từ gá đồng hồ so Mitutoyo Mitutoyo 7010S-10 (ø4mm,ø8mm,ø9.53mm)

MPN: 7010S-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 885,720
2+ 868,006
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 58 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đế từ tính Mitutoyo 7011S-10 (ø4mm,ø8mm,ø9.53mm)

Đế từ tính Mitutoyo 7011S-10 (ø4mm,ø8mm,ø9.53mm)

MPN: 7011S-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 952,820
2+ 933,764
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 48 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đế từ gá đồng hồ so Mitutoyo 7012-10 (ø6mm,ø8mm, ø9.53mm) khớp dây rút

Đế từ gá đồng hồ so Mitutoyo 7012-10 (ø6mm,ø8mm, ø9.53mm) khớp dây rút

MPN: 7012-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,120,360
2+ 2,077,953
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 18 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đế từ mini Mitutoyo 7014 (ø6mm,ø8mm)

Đế từ mini Mitutoyo 7014 (ø6mm,ø8mm)

MPN: 7014-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 979,660
2+ 960,067
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Đế từ khớp thủy lực Mitutoyo 7031B (ø6mm,8mm, ø9.53mm)

Đế từ khớp thủy lực Mitutoyo 7031B (ø6mm,8mm, ø9.53mm)

MPN: 7031B-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,408,260
2+ 5,300,095
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 22 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đế từ gá đồng hồ so Mitutoyo 7032B (ø6mm,ø8mm,ø9.53mm)

Đế từ gá đồng hồ so Mitutoyo 7032B (ø6mm,ø8mm,ø9.53mm)

MPN: 7032B-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,649,820
2+ 5,536,824
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 15 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đế từ gá đồng hồ so Mitutoyo 7033B (ø6mm,ø8mm,ø9.53mm)

Đế từ gá đồng hồ so Mitutoyo 7033B (ø6mm,ø8mm,ø9.53mm)

MPN: 7033B-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,542,460
2+ 5,431,611
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 7 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết