BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Size Ren

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Vật Liệu

Size Khóa

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Chiều Cao Đầu

Chiều Cao Đầu

Tiêu Chuẩn

Bước Ren

Bước Ren

Loại Ren

Phân Bố Ren

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x4

Mã sản phẩm: B02M0201004TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 996 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x5

Mã sản phẩm: B02M0201005TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,000 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20/09.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x6hàng có sẵn

Mã sản phẩm: B02M0201006TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,010 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x8

Mã sản phẩm: B02M0201008TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,059 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x10hàng có sẵn

Mã sản phẩm: B02M0201010TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,148 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x12

Mã sản phẩm: B02M0201012TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,247 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x16hàng có sẵn

Mã sản phẩm: B02M0201016TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,564 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x20hàng có sẵn

Mã sản phẩm: B02M0201020TH00
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 2,228 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x4hàng có sẵn

Mã sản phẩm: B02M0251004TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,168 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x5hàng có sẵn

Mã sản phẩm: B02M0251005TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,332 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x6

Mã sản phẩm: B02M0251006TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,332 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20/09.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x8hàng có sẵn

Mã sản phẩm: B02M0251008TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,362 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x10

Mã sản phẩm: B02M0251010TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 594 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x12

Mã sản phẩm: B02M0251012TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,653 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x16hàng có sẵn

Mã sản phẩm: B02M0251016TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 2,109 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x6hàng có sẵn

Mã sản phẩm: B02M0301006TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 849 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x8hàng có sẵn

Mã sản phẩm: B02M0301008TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 941 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x10hàng có sẵn

Mã sản phẩm: B02M0301010TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,055 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x12hàng có sẵn

Mã sản phẩm: B02M0301012TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,119 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x14

Mã sản phẩm: B02M0301014TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,235 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20/09.
support_icon