BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Đầu Cosse

Đầu Cosse

Đầu nối cáp MHD BV1.25

Mã sản phẩm: BV1.25-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 Cái / Chẵn 100 Cái
Giá online: 1,055 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Đầu nối cáp MHD BV2

Mã sản phẩm: BV2-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 Cái / Chẵn 100 Cái
Giá online: 1,174 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Đầu nối cáp MHD BV5.5

Mã sản phẩm: BV5.5-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 50 Cái / Chẵn 50 Cái
Giá online: 2,376 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Đầu nối cáp MHD CE1-Ø3

Mã sản phẩm: CE1-D3-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 200 Cái / Chẵn 200 Cái
Giá online: 458 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu nối cáp MHD CE2-Ø4

Mã sản phẩm: CE1-D4-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 200 Cái / Chẵn 200 Cái
Giá online: 542 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu nối cáp MHD CE3-Ø5

Mã sản phẩm: CE1-D5-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 200 Cái / Chẵn 200 Cái
Giá online: 678 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu nối cáp MHD CE5-Ø6

Mã sản phẩm: CE1-D6-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 Cái / Chẵn 100 Cái
Giá online: 982 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu nối cáp MHD DBN1.25-10

Mã sản phẩm: DBN125-10-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 200 Cái / Chẵn 200 Cái
Giá online: 508 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu nối cáp MHD DBN1.25-14

Mã sản phẩm: DBN125-14-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 200 Cái / Chẵn 200 Cái
Giá online: 644 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu nối cáp MHD DBN1.25-18

Mã sản phẩm: DBN125-18-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 200 Cái / Chẵn 200 Cái
Giá online: 712 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu nối cáp MHD DBN2-10

Mã sản phẩm: DBN200-10-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 200 Cái / Chẵn 200 Cái
Giá online: 542 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu nối cáp MHD DBN2-14

Mã sản phẩm: DBN200-14-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 200 Cái / Chẵn 200 Cái
Giá online: 661 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu nối cáp MHD DBN2-18

Mã sản phẩm: DBN200-18-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 200 Cái / Chẵn 200 Cái
Giá online: 746 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu nối cáp MHD DBN5.5-10

Mã sản phẩm: DBN550-10-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 Cái / Chẵn 100 Cái
Giá online: 1,186 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu nối cáp MHD DBN5.5-14

Mã sản phẩm: DBN550-14-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 Cái / Chẵn 100 Cái
Giá online: 1,440 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu nối cáp MHD DBN5.5-18

Mã sản phẩm: DBN550-18-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 Cái / Chẵn 100 Cái
Giá online: 1,609 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu nối cáp MHD DBV1.25-10 Đỏ

Mã sản phẩm: DBV125-10-R-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 200 Cái / Chẵn 200 Cái
Giá online: 542 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu nối cáp MHD DBV1.25-14 Đỏ

Mã sản phẩm: DBV125-14-R-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 200 Cái / Chẵn 200 Cái
Giá online: 661 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu nối cáp MHD DBV1.25-18 Đỏ

Mã sản phẩm: DBV125-18-R-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 200 Cái / Chẵn 200 Cái
Giá online: 728 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu nối cáp MHD DBV2-10 Xanh dương

Mã sản phẩm: DBV200-10-B-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 200 Cái / Chẵn 200 Cái
Giá online: 559 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.