BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Đầu Cosse

Đầu Cosse

Đầu nối cáp MHD BV1.25

Đầu nối cáp MHD BV1.25

MPN: BV1.25-MHD
Mua với số lượng
(Cái )
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,055
2000+ 949
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 cái
Đặt hàng chẵn: 200 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Đầu nối cáp MHD BV2

Đầu nối cáp MHD BV2

MPN: BV2-MHD
Mua với số lượng
(Cái )
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,174
2000+ 1,056
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 cái
Đặt hàng chẵn: 200 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Đầu nối cáp MHD BV5.5

Đầu nối cáp MHD BV5.5

MPN: BV5.5-MHD
Mua với số lượng
(Cái )
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,376
2000+ 2,138
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 cái
Đặt hàng chẵn: 100 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Đầu nối cáp MHD CE1-Ø3

Đầu nối cáp MHD CE1-Ø3

MPN: CE1-D3-MHD
Danh mục: Đầu Cosse CE
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 458
500+ 421
2500+ 403
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 cái
Đặt hàng chẵn: 100 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối cáp MHD CE2-Ø4

Đầu nối cáp MHD CE2-Ø4

MPN: CE1-D4-MHD
Danh mục: Đầu Cosse CE
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 542
500+ 499
2500+ 477
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 cái
Đặt hàng chẵn: 100 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối cáp MHD CE3-Ø5

Đầu nối cáp MHD CE3-Ø5

MPN: CE1-D5-MHD
Danh mục: Đầu Cosse CE
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 678
500+ 623
2500+ 596
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 cái
Đặt hàng chẵn: 100 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối cáp MHD CE5-Ø6

Đầu nối cáp MHD CE5-Ø6

MPN: CE1-D6-MHD
Danh mục: Đầu Cosse CE
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 982
500+ 904
2500+ 864
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 cái
Đặt hàng chẵn: 100 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối cáp MHD DBN1.25-10

Đầu nối cáp MHD DBN1.25-10

MPN: DBN125-10-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 508
500+ 468
2500+ 447
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 cái
Đặt hàng chẵn: 100 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối cáp MHD DBN1.25-14

Đầu nối cáp MHD DBN1.25-14

MPN: DBN125-14-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 644
500+ 592
2500+ 566
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 cái
Đặt hàng chẵn: 100 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối cáp MHD DBN1.25-18

Đầu nối cáp MHD DBN1.25-18

MPN: DBN125-18-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 712
500+ 655
2500+ 626
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 cái
Đặt hàng chẵn: 100 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối cáp MHD DBN2-10

Đầu nối cáp MHD DBN2-10

MPN: DBN200-10-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 542
500+ 499
2500+ 477
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 cái
Đặt hàng chẵn: 100 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối cáp MHD DBN2-14

Đầu nối cáp MHD DBN2-14

MPN: DBN200-14-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 661
500+ 608
2500+ 582
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 cái
Đặt hàng chẵn: 100 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối cáp MHD DBN2-18

Đầu nối cáp MHD DBN2-18

MPN: DBN200-18-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 746
500+ 686
2500+ 656
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 cái
Đặt hàng chẵn: 100 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối cáp MHD DBN5.5-10

Đầu nối cáp MHD DBN5.5-10

MPN: DBN550-10-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,186
500+ 1,091
2500+ 1,044
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 cái
Đặt hàng chẵn: 100 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối cáp MHD DBN5.5-14

Đầu nối cáp MHD DBN5.5-14

MPN: DBN550-14-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,440
500+ 1,325
2500+ 1,267
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 cái
Đặt hàng chẵn: 100 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối cáp MHD DBN5.5-18

Đầu nối cáp MHD DBN5.5-18

MPN: DBN550-18-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,609
500+ 1,481
2500+ 1,416
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 cái
Đặt hàng chẵn: 100 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối cáp MHD DBV1.25-10 Đỏ

Đầu nối cáp MHD DBV1.25-10 Đỏ

MPN: DBV125-10-R-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 542
500+ 499
2500+ 477
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 cái
Đặt hàng chẵn: 100 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối cáp MHD DBV1.25-14 Đỏ

Đầu nối cáp MHD DBV1.25-14 Đỏ

MPN: DBV125-14-R-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 661
500+ 608
2500+ 582
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 cái
Đặt hàng chẵn: 100 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối cáp MHD DBV1.25-18 Đỏ

Đầu nối cáp MHD DBV1.25-18 Đỏ

MPN: DBV125-18-R-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 728
500+ 670
2500+ 641
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 cái
Đặt hàng chẵn: 100 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối cáp MHD DBV2-10 Xanh dương

Đầu nối cáp MHD DBV2-10 Xanh dương

MPN: DBV200-10-B-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 559
500+ 514
2500+ 492
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 cái
Đặt hàng chẵn: 100 cái

Xuất kho: trong 3 ngày