BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Đầu nối cáp BV1.25

Đầu nối cáp BV1.25

MPN: BV1.25
Mua với số lượng
(Cái )
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 770
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Đầu nối cáp BV2

Đầu nối cáp BV2

MPN: BV2
Mua với số lượng
(Cái )
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 770
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Đầu nối cáp BV5.5

Đầu nối cáp BV5.5

MPN: BV5.5
Mua với số lượng
(Cái )
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,540
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Đầu nối cáp E10-12IO Ivory

Đầu nối cáp E10-12IO Ivory

MPN: E10-12IO
Mua với số lượng
(Cái )
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
300+ 550
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 300 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Đầu nối cáp E1508BA Đen

Đầu nối cáp E1508BA Đen

MPN: E1508BA
Mua với số lượng
(Cái )
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 220
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Đầu nối cáp E1508BU Xanh Dương

Đầu nối cáp E1508BU Xanh Dương

MPN: E1508BU
Mua với số lượng
(Cái )
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 220
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Đầu nối cáp E16-12GE Xanh Lá

Đầu nối cáp E16-12GE Xanh Lá

MPN: E16-12GE
Mua với số lượng
(Cái )
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 770
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Đầu nối cáp E2508BU Xanh Dương

Đầu nối cáp E2508BU Xanh Dương

MPN: E2508BU
Mua với số lượng
(Cái )
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 220
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Đầu nối cáp E4009BU Xanh Dương

Đầu nối cáp E4009BU Xanh Dương

MPN: E4009BU
Mua với số lượng
(Cái )
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 330
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Đầu nối cáp E4009GE Xanh Lá

Đầu nối cáp E4009GE Xanh Lá

MPN: E4009GE
Mua với số lượng
(Cái )
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 330
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Đầu nối cáp E6012GE Xanh Lá

Đầu nối cáp E6012GE Xanh Lá

MPN: E6012GE
Mua với số lượng
(Cái )
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 440
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Thanh lược GK101-1 (1P- 32A dầy 1.0 m.m)

Thanh lược GK101-1 (1P- 32A dầy 1.0 m.m)

MPN: GK101-1
Danh mục: Thanh Lược
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 64,680
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 pcs

Xuất kho: trong 5 ngày

Thanh lược GK101-2 (1P- 40A dầy 1.2 m.m)

Thanh lược GK101-2 (1P- 40A dầy 1.2 m.m)

MPN: GK101-2
Danh mục: Thanh Lược
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 74,250
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 pcs

Xuất kho: trong 5 ngày

Thanh lược GK101-3 (1P- 63A dầy 1.5 m.m)

Thanh lược GK101-3 (1P- 63A dầy 1.5 m.m)

MPN: GK101-3
Danh mục: Thanh Lược
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 104,500
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 pcs

Xuất kho: trong 5 ngày

Thanh lược GK101-4 (1P- 100A dầy 1.7 m.m)

Thanh lược GK101-4 (1P- 100A dầy 1.7 m.m)

MPN: GK101-4
Danh mục: Thanh Lược
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 137,500
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 5 ngày

Thanh lược GK102-1 (2P- 32A dầy 1.0 m.m)

Thanh lược GK102-1 (2P- 32A dầy 1.0 m.m)

MPN: GK102-1
Danh mục: Thanh Lược
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 125,180
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 5 ngày

Thanh lược GK102-2 (2P- 40A dầy 1.2 m.m)

Thanh lược GK102-2 (2P- 40A dầy 1.2 m.m)

MPN: GK102-2
Danh mục: Thanh Lược
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 145,750
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 5 ngày

Thanh lược GK102-3 (2P- 63A dầy 1.5 m.m)

Thanh lược GK102-3 (2P- 63A dầy 1.5 m.m)

MPN: GK102-3
Danh mục: Thanh Lược
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 204,930
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 5 ngày

Thanh lược GK102-4 (2P- 100A dầy 1.7 m.m)

Thanh lược GK102-4 (2P- 100A dầy 1.7 m.m)

MPN: GK102-4
Danh mục: Thanh Lược
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 226,930
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 5 ngày

Thanh lược GK103-1 (3P- 32A dầy 1.0 m.m)

Thanh lược GK103-1 (3P- 32A dầy 1.0 m.m)

MPN: GK103-1
Danh mục: Thanh Lược
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 188,430
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 5 ngày