MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Ôm Ống Có Chân Inox 304 có tên tiếng Anh Sanitary pipe holder with tube gồm hai mảnh ghép lại với nhau như các loại đai ôm ống khác, tuy nhiên có sự khác biệt là đai ôm ống có chân có một nửa dưới có hàn thêm một ống (chân). Lắp ghép lại với nhau bằng bu long lục giác hoặc lục giác chìm đầu trụ inox 304.

BẢNG THÔNG SỐ ĐAI ÔM ỐNG INOX CÓ CHÂN:

Tiêu Chuẩn: ISO,DIN,SMS,3A
Xuất xứ: Taiwan/China
Size: 1/4″-6″
Tên Gọi: Sanitary pipe holder with tube
Quy Cách Đóng Gói 10 Bộ/Hộp, 5 Bộ/Hộp
Vật Liệu: Inox 304
Tồn Kho: 1/4″-6″

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size
Dùng Cho Ống

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 0.5INCHCategory: Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 0.5INCH

CLA31D005SS
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 50.700,00 ₫
10+ (Bộ) 38.025,00 ₫
100+ (Bộ) 32.955,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 46 Bộ
Leadtime
20 ngày
Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 5/8INCHCategory: Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 5/8INCH

CLA31D0675SS
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 50.700,00 ₫
10+ (Bộ) 38.025,00 ₫
100+ (Bộ) 32.955,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 248 Bộ
Leadtime
20 ngày
Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 3/4INCH (DN15)Category: Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 3/4INCH (DN15)

CLA31D075SS
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 50.700,00 ₫
10+ (Bộ) 38.025,00 ₫
100+ (Bộ) 32.955,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
20 ngày
Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 1.0INCH Category: Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 1.0INCH

CLA31D100SS
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 53.600,00 ₫
10+ (Bộ) 40.200,00 ₫
100+ (Bộ) 34.840,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 416 Bộ
Leadtime
20 ngày
Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 1.25INCHCategory: Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 1.25INCH

CLA31D125SS
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 53.600,00 ₫
10+ (Bộ) 40.200,00 ₫
100+ (Bộ) 34.840,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 499 Bộ
Leadtime
20 ngày
Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 1.5INCH Category: Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 1.5INCH

CLA31D150SS
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 56.700,00 ₫
10+ (Bộ) 42.525,00 ₫
100+ (Bộ) 36.855,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 359 Bộ
Leadtime
20 ngày
Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 1.75INCH (DN32)Category: Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 1.75INCH (DN32)

CLA31D175SS
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 62.700,00 ₫
10+ (Bộ) 47.025,00 ₫
100+ (Bộ) 40.755,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 127 Bộ
Leadtime
20 ngày
Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 2.0INCH Category: Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 2.0INCH

CLA31D200SS
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 65.400,00 ₫
10+ (Bộ) 49.050,00 ₫
100+ (Bộ) 42.510,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 171 Bộ
Leadtime
20 ngày
Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 2.5INCH Category: Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 2.5INCH

CLA31D250SS
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 77.600,00 ₫
5+ (Bộ) 58.200,00 ₫
50+ (Bộ) 50.440,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 378 Bộ
Leadtime
20 ngày
Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 3.0INCH Category: Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 3.0INCH

CLA31D300SS
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 90.900,00 ₫
5+ (Bộ) 68.175,00 ₫
50+ (Bộ) 59.085,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 269 Bộ
Leadtime
20 ngày
Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 3.5INCH Category: Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 3.5INCH

CLA31D350SS
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 99.900,00 ₫
5+ (Bộ) 74.925,00 ₫
50+ (Bộ) 64.935,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 75 Bộ
Leadtime
20 ngày
Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 4.0INCH Category: Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 4.0INCH

CLA31D400SS
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 114.900,00 ₫
5+ (Bộ) 86.175,00 ₫
50+ (Bộ) 74.685,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 88 Bộ
Leadtime
20 ngày
Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 4.25INCH Category: Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 4.25INCH

CLA31D425SS
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 114.900,00 ₫
5+ (Bộ) 86.175,00 ₫
25+ (Bộ) 74.685,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 65 Bộ
Leadtime
20 ngày
Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 4.5INCH Category: Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 4.5INCH

CLA31D450SS
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 137.200,00 ₫
10+ (Bộ) 123.480,00 ₫
50+ (Bộ) 109.760,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 25 Bộ
Leadtime
20 ngày
Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 5.0INCH Category: Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 5.0INCH

CLA31D500SS
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 187.900,00 ₫
10+ (Bộ) 169.110,00 ₫
50+ (Bộ) 150.320,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 10 Bộ
Leadtime
20 ngày
Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 6.0INCH (150mm)Category: Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 6.0INCH (150mm)

CLA31D600SS
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 250.500,00 ₫
10+ (Bộ) 225.450,00 ₫
50+ (Bộ) 200.400,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 8 Bộ
Leadtime
20 ngày
Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 8.5INCHCategory: Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 8.5INCH

CLA31D850SS
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 250.500,00 ₫
10+ (Bộ) 225.450,00 ₫
50+ (Bộ) 200.400,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 5 Bộ
Leadtime
20 ngày