Loading...

Cưa Tay

Cưa tay là một dụng cụ cầm tay được sử dụng để cắt các vật liệu như gỗ, nhựa, kim loại mềm và nhiều vật liệu khác. Nó bao gồm một lưỡi cưa dài, có răng cưa sắc bén và một tay cầm được thiết kế để cầm vừa tay. Người sử dụng cầm tay cưa bằng một hoặc hai tay và đẩy lưỡi cưa qua vật liệu để tạo ra các vết cắt. Cưa tay thường được sử dụng trong các công việc thủ công hoặc xây dựng, đặc biệt là trong việc cắt gỗ để làm nội thất, đồ chơi và công trình xây dựng.

30 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Cưa Sắt 8-3/4Inch/220mm Stanley 20-807

Giá: 51,304 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 102,608 đ

Khung Cưa Sắt 10Inch Stanley 15-265

Giá: 239,730 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 239,730 đ
Giá: 439,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 439,000 đ
Giá: 372,887 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 372,887 đ
Giá: 372,887 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 372,887 đ

Khung Cưa Sắt 12Inch Stanley STHT20206

Giá: 153,912 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 153,912 đ
Giá: 266,781 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 266,781 đ
Giá: 217,459 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 217,459 đ
Giá: 217,459 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 217,459 đ
Giá: 158,576 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 158,576 đ
Giá: 131,525 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 131,525 đ
Giá: 499,981 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 499,981 đ
Giá: 188,426 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 188,426 đ

Cưa Gỗ 20Inch/508mm Stanley 20-503

Giá: 177,349 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 177,349 đ

Cưa Gỗ 18Inch/450mm Stanley 20-502

Giá: 217,459 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 217,459 đ
Giá: 156,827 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 156,827 đ
Giá: 239,730 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 239,730 đ
Giá: 207,198 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 207,198 đ
Giá: 256,520 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 256,520 đ
Giá: 491,702 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 491,702 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn