[CẦN BIẾT] Tìm hiểu cường độ chịu kéo của bu lông

[CẦN BIẾT] Tìm hiểu cường độ chịu kéo của bu lông

Những bạn nào đang thắc mắc và muốn tìm hiểu về công thức tính cường độ chịu kéo của bu lông, thì đừng bỏ lỡ bài chia sẻ dưới đây của mecsu.vn nhé. Chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những thông tin chính xác và cụ thể nhất.

Cường độ chịu kéo của bu lông được tính theo công thức riêng

#1. Công thức cường độ chịu kéo của bu lông ứng với cấp độ bền

  • Cấp bền 4.6; 5.6; 6.6: ftb = 0,42 fub
  • Cấp bền 4.8; 5.8: ftb = 0,4 fub
  • Cấp bền 8.8; 10.9: ftb = 0,5 fub

Trị số cường độ chịu kéo của bu lông theo cấp độ bền 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.6, 8.8, 10.9 ftb lần lượt sẽ là 170, 160, 210, 200, 250, 400, 500.

#2. Tính toán chịu kéo của bu lông neo

Ký hiệu fba được xác định theo công thức: fba = 0,4 fub

Cường độ tính toán chịu kéo của bulông neo (N/mm2)

Cường độ chịu kéo của bu lông neo

#3. Tính toán chịu kéo của bu lông cường độ cao

Công thức cường độ tính toán chịu kéo của bu lông cường độ cao: fhb = 0,7fub, dựa theo liên kết truyền lực bằng ma sát được xác định theo.

#4. Công thức cường độ tính toán chịu kéo của sợi thép cường độ cao

fth = 0,63fu là công thức cường độ tính toán chịu kéo của sợi thép cường độ cao.

Trong đó:

  • ftb là cường độ tính toán chịu kéo của bu lông
  • fub là cường độ kéo đứt tiêu chuẩn của bu lông
  • fba là cường độ tính toán chịu kéo của bulông neo
  • fhb là cường độ tính toán chịu kéo của bulông cường độ cao
  • fth là cường độ tính toán chịu kéo của sợi thép cường độ cao
  • fu là cường độ tiêu chuẩn của thép theo sức bền kéo đứt

>>> 10000+ Mã Sản Phẩm Bulong: https://mecsu.vn/san-pham/bulong.Jea

>>> 800+ Mã Sản Phẩm Long Đền: https://mecsu.vn/san-pham/long-den.WR

>>>800+ Mã Sản Phẩm Đai Ốc: https://mecsu.vn/san-pham/tan-dai-oc.GB1j

>>> Đọc thêm:

Qua bài chia sẻ ở trên của mecsu.vn có thể giúp bạn biết được cường độ chịu kéo của bu lông để từ đó đảm bảo an toàn cho các công trình của mình.

Bài viết cùng chuyên mục

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn