MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Vú Mỡ (Nipple Grease)

Vú mỡ có tên tiếng Anh là GREASE NIPPLES ở Việt Nam thường gọi là ốc dầu hay bu lông dầu. Thường được dùng để bôi trơn trong máy móc công nghiệp. Vú mỡ được sản xuất theo tiêu chuẩn sản phẩm quốc tế (ví dụ DIN, ISO, SAE, BS, JIS).Vú mỡ thường được làm từ nhiều vật liệu khác nhau như, vú mỡ thép, mạ kẽm, vú mỡ đồng hoặc là từ thép không gỉ.

Vú mỡ thường được làm từ nhiều vật liệu khác nhau như, vú mỡ thép, mạ kẽm, vú mỡ đồng hoặc là từ thép không gỉ.

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Loại Ren

Vú Mỡ Thẳng Mạ Kẽm UNC M8x1.25Category: Vú Mỡ (Nipple Grease)

Vú Mỡ Thẳng Mạ Kẽm UNC M8x1.25

NGC01AM080125
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.400,00 ₫
100+ (Con) 1.050,00 ₫
1000+ (Con) 910,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 195 Con
Leadtime
1 ngày
Vú Mỡ Thẳng Mạ Kẽm UNC M10x1.0Category: Vú Mỡ (Nipple Grease)

Vú Mỡ Thẳng Mạ Kẽm UNC M10x1.0

NGC01AM100100
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.800,00 ₫
100+ (Con) 2.100,00 ₫
1000+ (Con) 1.820,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 90 Con
Leadtime
1 ngày
Vú Mỡ Thẳng Mạ Kẽm UNC M10x1.5Category: Vú Mỡ (Nipple Grease)

Vú Mỡ Thẳng Mạ Kẽm UNC M10x1.5

NGC01AM100150
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.700,00 ₫
100+ (Con) 1.275,00 ₫
1000+ (Con) 1.105,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 95 Con
Leadtime
1 ngày
Vú Mỡ Thẳng Mạ Kẽm UNC M12x1.75Category: Vú Mỡ (Nipple Grease)

Vú Mỡ Thẳng Mạ Kẽm UNC M12x1.75

NGC01AM120175
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.200,00 ₫
100+ (Con) 3.150,00 ₫
1000+ (Con) 2.730,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 100 Con
Leadtime
21 ngày
Vú Mỡ 45 Độ Mạ Kẽm UNC M6x1.0Category: Vú Mỡ (Nipple Grease)

Vú Mỡ 45 Độ Mạ Kẽm UNC M6x1.0

NGC01BM060100
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.600,00 ₫
100+ (Con) 1.950,00 ₫
1000+ (Con) 1.690,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 175 Con
Leadtime
1 ngày
Vú Mỡ 45 Độ Mạ Kẽm UNC M8x1.25Category: Vú Mỡ (Nipple Grease)

Vú Mỡ 45 Độ Mạ Kẽm UNC M8x1.25

NGC01BM080125
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.800,00 ₫
100+ (Con) 2.100,00 ₫
1000+ (Con) 1.820,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 90 Con
Leadtime
1 ngày
Vú Mỡ 45 Độ Mạ Kẽm UNC M10x1.5Category: Vú Mỡ (Nipple Grease)

Vú Mỡ 45 Độ Mạ Kẽm UNC M10x1.5

NGC01BM100150
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.000,00 ₫
100+ (Con) 2.250,00 ₫
1000+ (Con) 1.950,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 50 Con
Leadtime
1 ngày
Vú Mỡ 90 Độ Mạ Kẽm UNC M6x1.0Category: Vú Mỡ (Nipple Grease)

Vú Mỡ 90 Độ Mạ Kẽm UNC M6x1.0

NGC01CM060100
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.600,00 ₫
100+ (Con) 1.950,00 ₫
1000+ (Con) 1.690,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
21 ngày
Vú Mỡ Thẳng Mạ Niken UNC M6x1.0Category: Vú Mỡ (Nipple Grease)

Vú Mỡ Thẳng Mạ Niken UNC M6x1.0

NGC02AM060100
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.600,00 ₫
100+ (Con) 1.200,00 ₫
1000+ (Con) 1.040,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 536 Con
Leadtime
2 ngày
Vú Mỡ Thẳng Mạ Niken UNC M8x1.0Category: Vú Mỡ (Nipple Grease)

Vú Mỡ Thẳng Mạ Niken UNC M8x1.0

NGC02AM080100
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.500,00 ₫
100+ (Con) 1.875,00 ₫
1000+ (Con) 1.625,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 100 Con
Leadtime
21 ngày
Vú Mỡ Thẳng Mạ Niken UNC M10x1.0Category: Vú Mỡ (Nipple Grease)

Vú Mỡ Thẳng Mạ Niken UNC M10x1.0

NGC02AM100100
Số lượng Giá
1+ (Con) 6.000,00 ₫
50+ (Con) 4.500,00 ₫
500+ (Con) 3.900,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 70 Con
Leadtime
21 ngày
Vú Mỡ 45 Độ Mạ Niken UNC M8x1.0Category: Vú Mỡ (Nipple Grease)

Vú Mỡ 45 Độ Mạ Niken UNC M8x1.0

NGC02BM080100
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.000,00 ₫
100+ (Con) 2.250,00 ₫
1000+ (Con) 1.950,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 100 Con
Leadtime
21 ngày
Vú Mỡ 45 Độ Mạ Niken UNC M10x1.0Category: Vú Mỡ (Nipple Grease)

Vú Mỡ 45 Độ Mạ Niken UNC M10x1.0

NGC02BM100100
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.000,00 ₫
100+ (Con) 2.250,00 ₫
1000+ (Con) 1.950,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 100 Con
Leadtime
21 ngày
Vú Mỡ 45 Độ Mạ Niken UNC M12x1.25Category: Vú Mỡ (Nipple Grease)

Vú Mỡ 45 Độ Mạ Niken UNC M12x1.25

NGC02BM120125
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.000,00 ₫
100+ (Con) 2.250,00 ₫
1000+ (Con) 1.950,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Vú Mỡ 90 Độ Mạ Niken UNC M10x1.0Category: Vú Mỡ (Nipple Grease)

Vú Mỡ 90 Độ Mạ Niken UNC M10x1.0

NGC02CM100100
Số lượng Giá
1+ (Con) 6.300,00 ₫
50+ (Con) 4.725,00 ₫
500+ (Con) 4.095,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 90 Con
Leadtime
21 ngày
Vú Mỡ 90 Độ Xi Vàng UNC M6x1.0Category: Vú Mỡ (Nipple Grease)

Vú Mỡ 90 Độ Xi Vàng UNC M6x1.0

NGC03CM060100
Số lượng Giá
1+ (Con) 5.800,00 ₫
50+ (Con) 4.350,00 ₫
500+ (Con) 3.770,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 135 Con
Leadtime
1 ngày
Vú Mỡ Thẳng Inox 304 UNC M6x1.0Category: Vú Mỡ (Nipple Grease)

Vú Mỡ Thẳng Inox 304 UNC M6x1.0

NGC04AM060100
Số lượng Giá
1+ (Con) 21.000,00 ₫
10+ (Con) 15.750,00 ₫
100+ (Con) 13.650,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 95 Con
Leadtime
21 ngày
Vú Mỡ Thẳng Mạ Kẽm UNF M8x1.0Category: Vú Mỡ (Nipple Grease)

Vú Mỡ Thẳng Mạ Kẽm UNF M8x1.0

NGF01AM080100
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.800,00 ₫
100+ (Con) 2.100,00 ₫
1000+ (Con) 1.820,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 200 Con
Leadtime
21 ngày
Vú Mỡ Thẳng Mạ Kẽm UNF M10x1.0Category: Vú Mỡ (Nipple Grease)

Vú Mỡ Thẳng Mạ Kẽm UNF M10x1.0

NGF01AM100100
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.000,00 ₫
100+ (Con) 2.250,00 ₫
1000+ (Con) 1.950,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 69 Con
Leadtime
21 ngày
Vú Mỡ Thẳng Mạ Kẽm UNF M12x1.0Category: Vú Mỡ (Nipple Grease)

Vú Mỡ Thẳng Mạ Kẽm UNF M12x1.0

NGF01AM120100
Số lượng Giá
1+ (Con) 5.000,00 ₫
100+ (Con) 3.750,00 ₫
1000+ (Con) 3.250,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 100 Con
Leadtime
21 ngày