Menu Menu

Thương Hiệu

Kiểu Tay Nắm

Vật Liệu

Chiều Dài (L)

Chiều Dài (L)

Chiều Rộng (W)

Chiều Rộng (W)

Bề Dày (T)

Bề Dày (T)

Màu Sắc

Size Lỗ (M)

Size Lỗ (M)

Size Ren

Size Ren

Chiều Rộng Lỗ

Chiều Rộng Lỗ

Chiều Dài Lỗ

Chiều Dài Lỗ

Vật Liệu Nắp

Vật Liệu Tay Cầm

Xử Lý Bề Mặt

Xuất Xứ

Chiều Cao (H)

Chiều Dài (L2)

Chiều Dài (L1)

Đường Kính (C)

Đường Kính (R)

Kích Thước (A)

Kích Thước (A1)

Kích Thước (D)

Kích Thước (F)

Kích Thước (H)

Kích Thước (H1)

Kích Thước (J)

Kích Thước (K)

Kích Thước (Lc)

Kích Thước (Lf)

Kích Thước (Lr)

Kích Thước (P)

Kích Thước (S)

Kích Thước (t)

Thương Hiệu

Kiểu Tay Nắm

Vật Liệu

Chiều Dài (L)

Chiều Dài (L)

Chiều Rộng (W)

Chiều Rộng (W)

Bề Dày (T)

Bề Dày (T)

Màu Sắc

Size Lỗ (M)

Size Lỗ (M)

Size Ren

Size Ren

Chiều Rộng Lỗ

Chiều Rộng Lỗ

Chiều Dài Lỗ

Chiều Dài Lỗ

Vật Liệu Nắp

Vật Liệu Tay Cầm

Xử Lý Bề Mặt

Xuất Xứ

Chiều Cao (H)

Chiều Dài (L2)

Chiều Dài (L1)

Đường Kính (C)

Đường Kính (R)

Kích Thước (A)

Kích Thước (A1)

Kích Thước (D)

Kích Thước (F)

Kích Thước (H)

Kích Thước (H1)

Kích Thước (J)

Kích Thước (K)

Kích Thước (Lc)

Kích Thước (Lf)

Kích Thước (Lr)

Kích Thước (P)

Kích Thước (S)

Kích Thước (t)

Tay Nắm Cửa

165 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Mã sản phẩmSản phẩmGiá

Danh mục sản phẩm khác

No MOQ

No MOQ

Hiệu quả vượt trội cho doanh nghiệp

Free ship

Free ship

Miễn phí cho đơn hàng từ 1 triệu

Packing as required

Packing as required

Đóng gói theo yêu cầu của từng khách hàng

Save

Save

Giúp tiết kiệm tiền và thời gian cho doanh nghiệp