Loading...

Tán Hàn Vuông

Tán hàn vuông (Weld Nut) là một sản phẩm cơ khí được sử dụng để lắp ráp, ghép nối các chi tiết lại thành một khối, là chi tiết kẹp chặt. Chế tạo theo tiêu chuẩn DIN 928 từ vật liệu thép, inox 304, inox 316.. Được thiết kế để hàn lên tấm kim loại nhằm mục đích tạo ren liên kết với các chi tiết lắp khác. Dùng để thay thế tán rút, tán đóng cho các ứng dụng cần lực liên kết lớn. Ứng dụng chủ yếu trong ngành kim loại tấm, sản xuất chế tạo vỏ máy, sườn máy...

9 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 1,784 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 178,400 đ
Giá: 2,444 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 122,200 đ
Giá: 2,871 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 143,550 đ
Giá: 5,355 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 133,875 đ
Giá: 7,005 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 175,125 đ
Giá: 1,047 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 104,700 đ
Giá: 8,789 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 219,725 đ
Giá: 11,425 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 114,250 đ
Giá: 6,443 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 161,075 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn