MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Sơn - Keo - Bôi Trơn

Sơn - Keo - Bôi Trơn

ATM Paint, Loctite, Dog X66 Supper Glue, Grease,...

Loại Sản Phẩm
Màu
Mã Số Sơn
Thời Gian Khô
Nhiệt Độ (°F)
Ứng Dụng
Bắt Đầu Cứng
Khe Dán (Max)
Khả Năng Truyền Lực
Dung Tích/Trọng Lượng
Lực Khóa
Dùng Cho Bulong (Max)
Mã Sản Phẩm