BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Thương Hiệu

Sử Dụng Cho

Kiểu Lắp

Loại Lắp Ống

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Màu Sắc

Xuất Xứ

Ống Hơi Nylon NA

Ống Hơi Nylon NA

Có 10 sản phẩm
Ống Hơi Nylon PA Màu Đen CDC PA0425

Mã sản phẩm: PA0425B
Đặt hàng tối thiểu: 5 M / Chẵn 5 M
Giá online: 14,410 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi Nylon PA Màu Đen CDC PA0640

Mã sản phẩm: PA0640B
Đặt hàng tối thiểu: 5 M / Chẵn 5 M
Giá online: 19,580 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi Nylon PA Màu Đen CDC PA0860

Mã sản phẩm: PA0860B
Đặt hàng tối thiểu: 5 M / Chẵn 5 M
Giá online: 27,830 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi Nylon PA Màu Đen CDC PA1008

Mã sản phẩm: PA1008B
Đặt hàng tối thiểu: 5 M / Chẵn 5 M
Giá online: 33,990 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi Nylon PA Màu Đen CDC PA1209

Mã sản phẩm: PA1209B
Đặt hàng tối thiểu: 2 M / Chẵn 2 M
Giá online: 46,310 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi Nylon PA Màu Trắng CDC PA0425

Mã sản phẩm: PA0425W
Đặt hàng tối thiểu: 10 M / Chẵn 10 M
Giá online: 14,410 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi Nylon PA Màu Trắng CDC PA0640

Mã sản phẩm: PA0640W
Đặt hàng tối thiểu: 5 M / Chẵn 5 M
Giá online: 19,580 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi Nylon PA Màu Trắng CDC PA0860

Mã sản phẩm: PA0860W
Đặt hàng tối thiểu: 5 M / Chẵn 5 M
Giá online: 27,830 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi Nylon PA Màu Trắng CDC PA1008

Mã sản phẩm: PA1008W
Đặt hàng tối thiểu: 5 M / Chẵn 5 M
Giá online: 33,990 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi Nylon PA Màu Trắng CDC PA1209

Mã sản phẩm: PA1209W
Đặt hàng tối thiểu: 2 M / Chẵn 2 M
Giá online: 46,310 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
support_icon