Loading...

Mũi Taro Xoắn - Lỗ Thông

Mũi Taro Xoắn - Lỗ Thông có các rãnh xoắn cuốn quanh đường tâm của mũi taro theo dạng lò xo. Đa phần người sử dụng chọn dùng loại taro xoắn để taro lỗ bít dễ dàng hơn và nhanh hơn, mũi taro xoắn còn kéo phoi ra khỏi lỗ, đẩy phoi ra phía cán ngược với chiều cắt ren tốt nên mũi taro xoắn luôn được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau.

88 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Size RenBước RenLoại RenTổng Chiều DàiSố Rãnh CắtGiá

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn