MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Màng PE

Màng PE

-Kích thước: khổ 50cm

-Cân nặng : 2,4kg,5kg,6kg

-Lỏi giấy : 0,5kg,0,6kg

Bề Rộng
Khối Lượng
Loại Sản Phẩm
Vật Liệu

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 1m, 10Kg (Lõi 1.6kg/Ø55)Danh mục: Màng PE

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 1m, 10Kg (Lõi 1.6kg/Ø55)

6301E1000-1000
Giá theo số lượng .
1+ (Cuộn) 634.000,00 ₫
4+ (Cuộn) 570.600,00 ₫
16+ (Cuộn) 538.900,00 ₫
Mua tối thiểu 2 cuộn
Xuất kho trong 3 ngày
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 200mm, 3Kg (Lõi 200g/Ø55)Danh mục: Màng PE

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 200mm, 3Kg (Lõi 200g/Ø55)

6301E200-300
Giá theo số lượng .
1+ (Cuộn) 216.000,00 ₫
4+ (Cuộn) 194.400,00 ₫
16+ (Cuộn) 183.600,00 ₫
Mua tối thiểu 2 cuộn
Xuất kho trong 3 ngày
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 300mm, 3Kg (Lõi 200g/Ø55)Danh mục: Màng PE

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 300mm, 3Kg (Lõi 200g/Ø55)

6301E300-300
Giá theo số lượng .
1+ (Cuộn) 208.000,00 ₫
4+ (Cuộn) 187.200,00 ₫
16+ (Cuộn) 176.800,00 ₫
Mua tối thiểu 2 cuộn
Xuất kho trong 3 ngày
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 400mm, 3Kg (Lõi 400g/Ø55)Danh mục: Màng PE

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 400mm, 3Kg (Lõi 400g/Ø55)

6301E400-300
Giá theo số lượng .
1+ (Cuộn) 203.000,00 ₫
4+ (Cuộn) 182.700,00 ₫
16+ (Cuộn) 172.550,00 ₫
Mua tối thiểu 2 cuộn
Xuất kho trong 3 ngày
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 2,4 Kg (Lõi 0.5Kg/Ø55)Danh mục: Màng PE

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 2,4 Kg (Lõi 0.5Kg/Ø55)

6301E500-240
Giá theo số lượng .
1+ (Cuộn) 112.000,00 ₫
4+ (Cuộn) 100.800,00 ₫
16+ (Cuộn) 95.200,00 ₫
Mua tối thiểu 2 cuộn
Tồn kho 6 cuộn, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 5Kg (Lõi 0.5Kg/Ø55)Danh mục: Màng PE

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 5Kg (Lõi 0.5Kg/Ø55)

6301E500-500
Giá theo số lượng .
1+ (Cuộn) 263.000,00 ₫
4+ (Cuộn) 236.700,00 ₫
16+ (Cuộn) 223.550,00 ₫
Mua tối thiểu 2 cuộn
Tồn kho 2 cuộn, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 6Kg (Lõi 0.4Kg/Ø55)Danh mục: Màng PE

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 6Kg (Lõi 0.4Kg/Ø55)

6301E500-600
Giá theo số lượng .
1+ (Cuộn) 317.000,00 ₫
4+ (Cuộn) 285.300,00 ₫
16+ (Cuộn) 269.450,00 ₫
Mua tối thiểu 2 cuộn
Xuất kho trong 3 ngày
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 600mm, 3.1Kg (Lõi 600g/Ø55)Danh mục: Màng PE

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 600mm, 3.1Kg (Lõi 600g/Ø55)

6301E600-310
Giá theo số lượng .
1+ (Cuộn) 218.000,00 ₫
4+ (Cuộn) 196.200,00 ₫
16+ (Cuộn) 185.300,00 ₫
Mua tối thiểu 2 cuộn
Xuất kho trong 3 ngày