BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Màng Co PE

Màng Co PE

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 1m, 10Kg (Lõi 1.6kg/Ø55)

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 1m, 10Kg (Lõi 1.6kg/Ø55)

MPN: 6301E1000-1000
Danh mục: Màng Co PE
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 872,300
2+ 785,070
3+ 741,455
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 200mm, 3Kg (Lõi 200g/Ø55)

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 200mm, 3Kg (Lõi 200g/Ø55)

MPN: 6301E200-300
Danh mục: Màng Co PE
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 296,560
4+ 266,904
16+ 252,076
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cuộn
Đặt hàng chẵn: 2 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 300mm, 3Kg (Lõi 300g/Ø55)

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 300mm, 3Kg (Lõi 300g/Ø55)

MPN: 6301E300-300
Danh mục: Màng Co PE
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 286,660
4+ 257,994
16+ 243,661
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cuộn
Đặt hàng chẵn: 2 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 400mm, 3Kg (Lõi 400g/Ø55)

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 400mm, 3Kg (Lõi 400g/Ø55)

MPN: 6301E400-300
Danh mục: Màng Co PE
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 279,180
4+ 251,262
16+ 237,303
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cuộn
Đặt hàng chẵn: 2 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 2,4 Kg (Lõi 0.5Kg/Ø55)

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 2,4 Kg (Lõi 0.5Kg/Ø55)

MPN: 6301E500-240
Danh mục: Màng Co PE
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
3+ 154,550
6+ 139,095
15+ 131,368
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cuộn
Đặt hàng chẵn: 3 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 5Kg (Lõi 0.5Kg/Ø55)

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 5Kg (Lõi 0.5Kg/Ø55)

MPN: 6301E500-500
Danh mục: Màng Co PE
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 361,460
2+ 325,314
6+ 307,241
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 6Kg (Lõi 0.4Kg/Ø55)

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 6Kg (Lõi 0.4Kg/Ø55)

MPN: 6301E500-600
Danh mục: Màng Co PE
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 436,040
2+ 392,436
6+ 370,634
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 600mm, 3.1Kg (Lõi 600g/Ø55)

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 600mm, 3.1Kg (Lõi 600g/Ø55)

MPN: 6301E600-310
Danh mục: Màng Co PE
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 299,090
4+ 269,181
16+ 254,227
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cuộn
Đặt hàng chẵn: 2 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày