BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Bề Rộng

Loại Sản Phẩm

Khối Lượng

Vật Liệu

Màng Co PE

Màng Co PE

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 1m, 10Kg (Lõi 1.6kg/Ø55)

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 1m, 10Kg (Lõi 1.6kg/Ø55)

MPN: 6301E1000-1000
Danh mục: Màng Co PE
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 872,300
4+ 785,070
16+ 741,455
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 200mm, 3Kg (Lõi 200g/Ø55)

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 200mm, 3Kg (Lõi 200g/Ø55)

MPN: 6301E200-300
Danh mục: Màng Co PE
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 297,000
4+ 267,300
16+ 252,450
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 300mm, 3Kg (Lõi 300g/Ø55)

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 300mm, 3Kg (Lõi 300g/Ø55)

MPN: 6301E300-300
Danh mục: Màng Co PE
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 287,100
4+ 258,390
16+ 244,035
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 400mm, 3Kg (Lõi 400g/Ø55)

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 400mm, 3Kg (Lõi 400g/Ø55)

MPN: 6301E400-300
Danh mục: Màng Co PE
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 279,400
4+ 251,460
16+ 237,490
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 2,4 Kg (Lõi 0.5Kg/Ø55)

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 2,4 Kg (Lõi 0.5Kg/Ø55)

MPN: 6301E500-240
Danh mục: Màng Co PE
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 155,100
4+ 139,590
16+ 131,835
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cuộn

Tồn kho: 3 cuộn có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 5Kg (Lõi 0.5Kg/Ø55)

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 5Kg (Lõi 0.5Kg/Ø55)

MPN: 6301E500-500
Danh mục: Màng Co PE
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 361,900
4+ 325,710
16+ 307,615
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 6Kg (Lõi 0.4Kg/Ø55)

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 6Kg (Lõi 0.4Kg/Ø55)

MPN: 6301E500-600
Danh mục: Màng Co PE
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 435,600
4+ 392,040
16+ 370,260
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 600mm, 3.1Kg (Lõi 600g/Ø55)

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 600mm, 3.1Kg (Lõi 600g/Ø55)

MPN: 6301E600-310
Danh mục: Màng Co PE
Mua với số lượng
(Cuộn)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 299,200
4+ 269,280
16+ 254,320
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày