MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Lục Giác COL Thép Mạ Kẽm  DIN7991

Được mạ kẽm điên phân để tăng cường khả năng chống gỉ sét.

Thời gian giao hàng từ 7-14 Ngày


Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Chiều Dài
Xử Lý Bề Mặt

LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M3x6 Category: Lục Giác COL Thép Mạ Kẽm DIN7991

LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M3x6

B03M0301006TE20
Số lượng Giá
1+ (Con) 340,00 ₫
500+ (Con) 238,00 ₫
5000+ (Con) 204,00 ₫
Mua tối thiểu 200
Đang còn 435 Con
Leadtime dự kiến
5 ngày
LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M3x8 Category: Lục Giác COL Thép Mạ Kẽm DIN7991

LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M3x8

B03M0301008TE20
Số lượng Giá
1+ (Con) 360,00 ₫
500+ (Con) 252,00 ₫
5000+ (Con) 216,00 ₫
Mua tối thiểu 200
Đang còn 400 Con
Leadtime dự kiến
5 ngày
LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M3x10 Category: Lục Giác COL Thép Mạ Kẽm DIN7991

LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M3x10

B03M0301010TE20
Số lượng Giá
1+ (Con) 360,00 ₫
500+ (Con) 252,00 ₫
5000+ (Con) 216,00 ₫
Mua tối thiểu 200
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
5 ngày
LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M3x12 Category: Lục Giác COL Thép Mạ Kẽm DIN7991

LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M3x12

B03M0301012TE20
Số lượng Giá
1+ (Con) 410,00 ₫
500+ (Con) 287,00 ₫
5000+ (Con) 246,00 ₫
Mua tối thiểu 200
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
5 ngày
LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M3x16 Category: Lục Giác COL Thép Mạ Kẽm DIN7991

LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M3x16

B03M0301016TE20
Số lượng Giá
1+ (Con) 530,00 ₫
500+ (Con) 371,00 ₫
5000+ (Con) 318,00 ₫
Mua tối thiểu 200
Đang còn 490 Con
Leadtime dự kiến
5 ngày
LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M3x20 Category: Lục Giác COL Thép Mạ Kẽm DIN7991

LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M3x20

B03M0301020TE20
Số lượng Giá
1+ (Con) 620,00 ₫
200+ (Con) 434,00 ₫
2000+ (Con) 372,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 905 Con
Leadtime dự kiến
5 ngày
LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M3x25Category: Lục Giác COL Thép Mạ Kẽm DIN7991

LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M3x25

B03M0301025TE20
Số lượng Giá
1+ (Con) 840,00 ₫
200+ (Con) 588,00 ₫
2000+ (Con) 504,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
5 ngày
LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M3x30Category: Lục Giác COL Thép Mạ Kẽm DIN7991

LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M3x30

B03M0301030TE20
Số lượng Giá
1+ (Con) 900,00 ₫
200+ (Con) 630,00 ₫
2000+ (Con) 540,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 500 Con
Leadtime dự kiến
5 ngày
LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M3x40Category: Lục Giác COL Thép Mạ Kẽm DIN7991

LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M3x40

B03M0301040TE20
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.380,00 ₫
200+ (Con) 966,00 ₫
2000+ (Con) 828,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
21 ngày
LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M3x45Category: Lục Giác COL Thép Mạ Kẽm DIN7991

LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M3x45

B03M0301045TE20
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.690,00 ₫
100+ (Con) 1.183,00 ₫
1000+ (Con) 1.014,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
21 ngày
LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M3x50Category: Lục Giác COL Thép Mạ Kẽm DIN7991

LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M3x50

B03M0301050TE20
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.950,00 ₫
100+ (Con) 1.365,00 ₫
1000+ (Con) 1.170,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
21 ngày
LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M4x6 Category: Lục Giác COL Thép Mạ Kẽm DIN7991

LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M4x6

B03M0401006TE20
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.940,00 ₫
200+ (Con) 1.358,00 ₫
2000+ (Con) 1.164,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 2168 Con
Leadtime dự kiến
5 ngày
LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M4x8 Category: Lục Giác COL Thép Mạ Kẽm DIN7991

LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M4x8

B03M0401008TE20
Số lượng Giá
1+ (Con) 410,00 ₫
500+ (Con) 287,00 ₫
5000+ (Con) 246,00 ₫
Mua tối thiểu 200
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
5 ngày
LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M4x10 Category: Lục Giác COL Thép Mạ Kẽm DIN7991

LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M4x10

B03M0401010TE20
Số lượng Giá
1+ (Con) 470,00 ₫
500+ (Con) 329,00 ₫
5000+ (Con) 282,00 ₫
Mua tối thiểu 200
Đang còn 2605 Con
Leadtime dự kiến
5 ngày
LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M4x12 Category: Lục Giác COL Thép Mạ Kẽm DIN7991

LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M4x12

B03M0401012TE20
Số lượng Giá
1+ (Con) 520,00 ₫
500+ (Con) 364,00 ₫
5000+ (Con) 312,00 ₫
Mua tối thiểu 200
Đang còn 1897 Con
Leadtime dự kiến
5 ngày
LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M4x16 Category: Lục Giác COL Thép Mạ Kẽm DIN7991

LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M4x16

B03M0401016TE20
Số lượng Giá
1+ (Con) 530,00 ₫
500+ (Con) 371,00 ₫
5000+ (Con) 318,00 ₫
Mua tối thiểu 200
Đang còn 170 Con
Leadtime dự kiến
5 ngày
LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M4x20 Category: Lục Giác COL Thép Mạ Kẽm DIN7991

LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M4x20

B03M0401020TE20
Số lượng Giá
1+ (Con) 620,00 ₫
200+ (Con) 434,00 ₫
2000+ (Con) 372,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 1500 Con
Leadtime dự kiến
5 ngày
LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M4x25Category: Lục Giác COL Thép Mạ Kẽm DIN7991

LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M4x25

B03M0401025TE20
Số lượng Giá
1+ (Con) 820,00 ₫
200+ (Con) 574,00 ₫
2000+ (Con) 492,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
5 ngày
LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M4x30Category: Lục Giác COL Thép Mạ Kẽm DIN7991

LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M4x30

B03M0401030TE20
Số lượng Giá
1+ (Con) 920,00 ₫
200+ (Con) 644,00 ₫
2000+ (Con) 552,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 1500 Con
Leadtime dự kiến
5 ngày
LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M4x40Category: Lục Giác COL Thép Mạ Kẽm DIN7991

LGC Col 10.9 mạ kẽm DIN7991 M4x40

B03M0401040TE20
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.400,00 ₫
200+ (Con) 980,00 ₫
2000+ (Con) 840,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
21 ngày