BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Size Ren

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Vật Liệu

Size Khóa

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Chiều Cao Đầu

Chiều Cao Đầu

Tiêu Chuẩn

Bước Ren

Bước Ren

Loại Ren

Phân Bố Ren

Lục Giác Chìm Đầu Trụ

Lục Giác Chìm Đầu Trụ

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x6hàng có sẵn

Mã sản phẩm: B02M0301006TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 849 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x8hàng có sẵn

Mã sản phẩm: B02M0301008TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 941 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x10hàng có sẵn

Mã sản phẩm: B02M0301010TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,055 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x12hàng có sẵn

Mã sản phẩm: B02M0301012TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,119 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x14

Mã sản phẩm: B02M0301014TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,235 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/09.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x16hàng có sẵn

Mã sản phẩm: B02M0301016TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,344 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x18hàng có sẵn

Mã sản phẩm: B02M0301018TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 792 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x20hàng có sẵn

Mã sản phẩm: B02M0301020TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,530 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x25hàng có sẵn

Mã sản phẩm: B02M0301025TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,723 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x30hàng có sẵn

Mã sản phẩm: B02M0301030TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 2,061 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x40

Mã sản phẩm: B02M0301040TH00
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 2,671 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/09.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x50hàng có sẵn

Mã sản phẩm: B02M0301050TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,213 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M4x8hàng có sẵn

Mã sản phẩm: B02M0401008TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 812 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M4x10hàng có sẵn

Mã sản phẩm: B02M0401010TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 871 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M4x12hàng có sẵn

Mã sản phẩm: B02M0401012TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,238 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M4x14hàng có sẵn

Mã sản phẩm: B02M0401014TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,401 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 Hệ Inch UNC #2-56 x 1/8 Ren Suốt

Mã sản phẩm: B02S0021018TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 2,069 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M4x16hàng có sẵn

Mã sản phẩm: B02M0401016TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,129 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M4x18

Mã sản phẩm: B02M0401018TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,621 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/09.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 Hệ Inch UNC #2-56 x 5/32 Ren Suốt

Mã sản phẩm: B02S0021532TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 2,069 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/08.
support_icon