BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Size Ren

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Size Khóa

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Chiều Cao Đầu

Chiều Cao Đầu

Tiêu Chuẩn

Loại Ren

Phân Bố Ren

Lục Giác Chìm Đầu Trụ

Lục Giác Chìm Đầu Trụ

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x4

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x4

MPN: B02M0201004TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 996
1000+ 767
3000+ 717
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 370 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x5

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x5

MPN: B02M0201005TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,000
750+ 770
3000+ 720
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 1239 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x6

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x6

MPN: B02M0201006TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,010
750+ 778
3000+ 727
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 25 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x8

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x8

MPN: B02M0201008TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,059
750+ 816
3000+ 763
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 1880 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x10

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x10

MPN: B02M0201010TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,148
750+ 884
3000+ 827
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 4385 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x12

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x12

MPN: B02M0201012TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,247
750+ 960
2500+ 898
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 25 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x16

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x16

MPN: B02M0201016TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,564
600+ 1,204
2000+ 1,126
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Tồn kho: 295 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x20

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x20

MPN: B02M0201020TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,228
400+ 1,715
1500+ 1,604
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 1000 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x4

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x4

MPN: B02M0251004TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,168
750+ 900
2500+ 841
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 3590 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x5

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x5

MPN: B02M0251005TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,332
750+ 1,026
2000+ 959
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 4878 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x6

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x6

MPN: B02M0251006TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,332
750+ 1,026
2000+ 959
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 25 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x8

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x8

MPN: B02M0251008TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,362
750+ 1,049
2000+ 980
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 3880 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x10

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x10

MPN: B02M0251010TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,495
600+ 1,151
2000+ 1,076
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Xuất kho: trong 25 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x12

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x12

MPN: B02M0251012TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,653
600+ 1,273
2000+ 1,190
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Tồn kho: 410 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x16

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x16

MPN: B02M0251016TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,109
400+ 1,624
1500+ 1,518
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 1150 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x6

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x6

MPN: B02M0301006TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 743
1500+ 572
5000+ 535
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 16135 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x6

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x6

MPN: B02M0301006TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 743
1000+ 572
3500+ 535
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x6

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M3x6

MPN: B02M0301006TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 849
1000+ 654
4000+ 611
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 14640 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x8

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x8

MPN: B02M0301008TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 782
1500+ 602
4500+ 563
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 19096 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x8

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x8

MPN: B02M0301008TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 792
1000+ 610
3000+ 570
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 15 ngày