BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Size Ren

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Vật Liệu

Size Khóa

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Chiều Cao Đầu

Chiều Cao Đầu

Tiêu Chuẩn

Bước Ren

Bước Ren

Loại Ren

Phân Bố Ren

Lục Giác Chìm Đầu Trụ

Lục Giác Chìm Đầu Trụ

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x4

Mã sản phẩm: B02M0201004TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,012 VNĐ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 08:00 ngày mai.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 316 DIN912 M2x4 Ren Suốt

Mã sản phẩm: B02M0201004TK00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,189 VNĐ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x5

Mã sản phẩm: B02M0201005TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,020 VNĐ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30/07.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 316 DIN912 M2x5 Ren Suốt

Mã sản phẩm: B02M0201005TK00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,214 VNĐ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 08:00 ngày mai.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x6hàng có sẵn

Mã sản phẩm: B02M0201006TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,022 VNĐ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 08:00 ngày mai.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 316 DIN912 M2x6 Ren Suốt

Mã sản phẩm: B02M0201006TK00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,216 VNĐ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 08:00 ngày mai.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x8

Mã sản phẩm: B02M0201008TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,059 VNĐ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 08:00 ngày mai.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 316 DIN912 M2x8 Ren Suốt

Mã sản phẩm: B02M0201008TK00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,240 VNĐ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x10

Mã sản phẩm: B02M0201010TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,339 VNĐ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30/07.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 316 DIN912 M2x10 Ren Suốt

Mã sản phẩm: B02M0201010TK00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,409 VNĐ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x12

Mã sản phẩm: B02M0201012TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,443 VNĐ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 08:00 ngày mai.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 316 DIN912 M2x12 Ren Suốt

Mã sản phẩm: B02M0201012TK00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,487 VNĐ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x16hàng có sẵn

Mã sản phẩm: B02M0201016TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,564 VNĐ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 08:00 ngày mai.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 316 DIN912 M2x16 Ren Suốt

Mã sản phẩm: B02M0201016TK00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,690 VNĐ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2x20hàng có sẵn

Mã sản phẩm: B02M0201020TH00
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 2,228 VNĐ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 08:00 ngày mai.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 316 DIN912 M2x20 Ren Suốt

Mã sản phẩm: B02M0201020TK00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,773 VNĐ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x4

Mã sản phẩm: B02M0251004TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,168 VNĐ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30/07.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 316 DIN912 M2.5x4 Ren Suốt

Mã sản phẩm: B02M0251004TK00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,141 VNĐ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x5hàng có sẵn

Mã sản phẩm: B02M0251005TH00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,332 VNĐ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 08:00 ngày mai.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 316 DIN912 M2.5x5 Ren Suốt

Mã sản phẩm: B02M0251005TK00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,217 VNĐ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.