MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Lục Giác Chìm Đầu Trụ

Đường Kính Đầu (D)
Phân Loại
Chiều Cao Đầu (K)
Khóa (S)
Xử Lý Bề Mặt
Size Ren (d)
Chiều Dài (L)
Loại Sản Phẩm
Vật Liệu

Lục Giác Chìm Đầu Trụ

Hàng theo tiêu chuẩn DIN912, Gồm vật liệu Inox 304, 201, 316 Hoặc thép cấp bền 12.9