MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Lục Giác Chìm Đầu Trụ

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Chiều Dài

LGC Trụ Đen #5 UNC x 0.75 inCategory: Lục Giác Chìm Đầu Trụ

LGC Trụ Đen #5 UNC x 0.75 in

B02S0051075TF10
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.000,00 ₫
100+ (Con) 1.500,00 ₫
1000+ (Con) 1.300,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ Đen #6 UNC x 0.25 inCategory: Lục Giác Chìm Đầu Trụ

LGC Trụ Đen #6 UNC x 0.25 in

B02S0062025TF10
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.100,00 ₫
100+ (Con) 3.075,00 ₫
1000+ (Con) 2.665,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 200 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ Đen #8 UNC x 32 x 0.75 inCategory: Lục Giác Chìm Đầu Trụ

LGC Trụ Đen #8 UNC x 32 x 0.75 in

B02S0081075TF10
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.500,00 ₫
100+ (Con) 2.625,00 ₫
1000+ (Con) 2.275,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 50 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ Đen #8 UNC x 32 x 1 inCategory: Lục Giác Chìm Đầu Trụ

LGC Trụ Đen #8 UNC x 32 x 1 in

B02S0081100TF10
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.100,00 ₫
100+ (Con) 3.075,00 ₫
1000+ (Con) 2.665,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 400 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ Đen #10 UNC x 0.25 inCategory: Lục Giác Chìm Đầu Trụ

LGC Trụ Đen #10 UNC x 0.25 in

B02S0101025TF10
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.700,00 ₫
100+ (Con) 2.025,00 ₫
1000+ (Con) 1.755,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ Đen #10 UNC x 2 in Ren lửngCategory: Lục Giác Chìm Đầu Trụ

LGC Trụ Đen #10 UNC x 2 in Ren lửng

B02S0101200PF10
Số lượng Giá
1+ (Con) 7.400,00 ₫
50+ (Con) 5.550,00 ₫
500+ (Con) 4.810,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ Đen #10 UNF x 0.375 inCategory: Lục Giác Chìm Đầu Trụ

LGC Trụ Đen #10 UNF x 0.375 in

B02S0102038TF10
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.700,00 ₫
100+ (Con) 2.025,00 ₫
1000+ (Con) 1.755,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ Đen #10 UNF x 0.5 inCategory: Lục Giác Chìm Đầu Trụ

LGC Trụ Đen #10 UNF x 0.5 in

B02S0102050TF10
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.100,00 ₫
100+ (Con) 3.075,00 ₫
1000+ (Con) 2.665,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ Đen #10-32 UNF x 0.75 inCategory: Lục Giác Chìm Đầu Trụ

LGC Trụ Đen #10-32 UNF x 0.75 in

B02S0102075TF10
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.500,00 ₫
100+ (Con) 3.375,00 ₫
1000+ (Con) 2.925,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 100 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ Đen #10 UNF x 1 inCategory: Lục Giác Chìm Đầu Trụ

LGC Trụ Đen #10 UNF x 1 in

B02S0102100TF10
Số lượng Giá
1+ (Con) 5.000,00 ₫
100+ (Con) 3.750,00 ₫
1000+ (Con) 3.250,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ Đen #10 UNF x 1.25 inCategory: Lục Giác Chìm Đầu Trụ

LGC Trụ Đen #10 UNF x 1.25 in

B02S0102125TF10
Số lượng Giá
1+ (Con) 5.400,00 ₫
50+ (Con) 4.050,00 ₫
500+ (Con) 3.510,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ Đen #10 UNF x 1.5 inCategory: Lục Giác Chìm Đầu Trụ

LGC Trụ Đen #10 UNF x 1.5 in

B02S0102150TF10
Số lượng Giá
1+ (Con) 7.400,00 ₫
50+ (Con) 5.550,00 ₫
500+ (Con) 4.810,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ Đen 1/2UNC x 1.25 inCategory: Lục Giác Chìm Đầu Trụ

LGC Trụ Đen 1/2UNC x 1.25 in

B02S1201125TF10
Số lượng Giá
1+ (Con) 11.600,00 ₫
25+ (Con) 8.700,00 ₫
250+ (Con) 7.540,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Đang còn 150 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
LGC Trụ Đen 1/2 UNC x 1.5 inCategory: Lục Giác Chìm Đầu Trụ

LGC Trụ Đen 1/2 UNC x 1.5 in

B02S1201150TF10
Số lượng Giá
1+ (Con) 12.800,00 ₫
25+ (Con) 9.600,00 ₫
250+ (Con) 8.320,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Đang còn 4 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
LGC Trụ Đen 1/2 UNF x 2.25 inCategory: Lục Giác Chìm Đầu Trụ

LGC Trụ Đen 1/2 UNF x 2.25 in

B02S1201225TF10
Số lượng Giá
1+ (Con) 13.800,00 ₫
25+ (Con) 10.350,00 ₫
250+ (Con) 8.970,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
2 ngày
LGC Trụ Đen 1/2 UNF x 1.5 inCategory: Lục Giác Chìm Đầu Trụ

LGC Trụ Đen 1/2 UNF x 1.5 in

B02S1202150TF10
Số lượng Giá
1+ (Con) 24.900,00 ₫
25+ (Con) 18.675,00 ₫
250+ (Con) 16.185,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Đang còn 48 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ Đen 1/4-20 UNC x 0.5 inCategory: Lục Giác Chìm Đầu Trụ

LGC Trụ Đen 1/4-20 UNC x 0.5 in

B02S1401050TF10
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.900,00 ₫
50+ (Con) 2.175,00 ₫
500+ (Con) 1.885,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Đang còn 280 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ Đen 1/4 UNC x 1.5 inCategory: Lục Giác Chìm Đầu Trụ

LGC Trụ Đen 1/4 UNC x 1.5 in

B02S1401150TF10
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.700,00 ₫
50+ (Con) 2.025,00 ₫
500+ (Con) 1.755,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Đang còn 100 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
LGC Trụ Đen 1/4 UNC x 3 in Ren lửngCategory: Lục Giác Chìm Đầu Trụ

LGC Trụ Đen 1/4 UNC x 3 in Ren lửng

B02S1401300PF10
Số lượng Giá
1+ (Con) 8.400,00 ₫
25+ (Con) 6.300,00 ₫
250+ (Con) 5.460,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Đang còn 100 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ Đen 1/4 UNC x 4 in Ren lửngCategory: Lục Giác Chìm Đầu Trụ

LGC Trụ Đen 1/4 UNC x 4 in Ren lửng

B02S1401400PF10
Số lượng Giá
1+ (Con) 12.400,00 ₫
25+ (Con) 9.300,00 ₫
250+ (Con) 8.060,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Đang còn 100 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày