MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Dây Rút Nhựa Trắng

Dây Rút Nhựa Trắng

Dây Rút hay còn gọi là dây Thít. Tiếng Anh gọi là "Cable Tie" thường được làm bằng nhựa Nylon 66 có màu trắng, đen và nhiều màu sắc khách, tùy theo nhu cầu sử dụng. Dây Rút Mecsu cung cấp có Thương Hiệu DONG-A BESTECH HÀN QUỐC. Có chứng chỉ chất lượng, tiêu chuẩn UL, ABS, GL,...

Bản vẽ kỹ thuật
Nhiệt độ giới hạn
Số lượng/bịch
Đường Kính Bó Tối Đa
Sức Căng
Chiều Rộng (W)
Vật liệu
Màu
Size
Xuất Xứ
Thương Hiệu
Chiều Dài (L)
Loại Sản Phẩm

Dây rút nhựa trắng DONG-A 100x2.5 mm (1000 Sợi/Bịch)Danh mục: Dây Rút Nhựa Trắng

Dây rút nhựa trắng DONG-A 100x2.5 mm (1000 Sợi/Bịch)

DACT100-025N
Giá theo số lượng .
1+ (Bịch) 44.625,00 ₫
15+ (Bịch) 42.393,75 ₫
60+ (Bịch) 38.823,75 ₫
Mua tối thiểu 1 bịch
Tồn kho 37 bịch, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày
Dây rút nhựa trắng DONG-A 140x3.6 mm (1000 Sợi/Bịch)Danh mục: Dây Rút Nhựa Trắng

Dây rút nhựa trắng DONG-A 140x3.6 mm (1000 Sợi/Bịch)

DACT140-036N
Giá theo số lượng .
1+ (Bịch) 109.650,00 ₫
6+ (Bịch) 104.167,50 ₫
60+ (Bịch) 95.395,50 ₫
Mua tối thiểu 1 bịch
Tồn kho 28 bịch, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày
Dây rút nhựa trắng DONG-A 200x4.8 mm (1000 Sợi/Bịch)Danh mục: Dây Rút Nhựa Trắng

Dây rút nhựa trắng DONG-A 200x4.8 mm (1000 Sợi/Bịch)

DACT200-048N
Giá theo số lượng .
1+ (Bịch) 229.500,00 ₫
8+ (Bịch) 218.025,00 ₫
30+ (Bịch) 199.665,00 ₫
Mua tối thiểu 1 bịch
Tồn kho 12 bịch, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày
Dây rút nhựa trắng DONG-A 300x4.8 mm (500 Sợi/Bịch)Danh mục: Dây Rút Nhựa Trắng

Dây rút nhựa trắng DONG-A 300x4.8 mm (500 Sợi/Bịch)

DACT300-048N
Giá theo số lượng .
1+ (Bịch) 196.350,00 ₫
3+ (Bịch) 186.532,50 ₫
30+ (Bịch) 170.824,50 ₫
Mua tối thiểu 1 bịch
Xuất kho trong 4 ngày
Dây rút nhựa trắng DONG-A 270x6.1 mm (500 Sợi/Bịch)Danh mục: Dây Rút Nhựa Trắng

Dây rút nhựa trắng DONG-A 270x6.1 mm (500 Sợi/Bịch)

DAMCT270-061N
Giá theo số lượng .
1+ (Bịch) 205.955,00 ₫
4+ (Bịch) 195.657,25 ₫
14+ (Bịch) 179.180,85 ₫
Mua tối thiểu 1 bịch
Tồn kho 20 bịch, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày
Dây rút nhựa trắng DONG-A 370x7.6 mm (300 Sợi/Bịch)Danh mục: Dây Rút Nhựa Trắng

Dây rút nhựa trắng DONG-A 370x7.6 mm (300 Sợi/Bịch)

DAMCT370-076N
Giá theo số lượng .
1+ (Bịch) 253.640,00 ₫
2+ (Bịch) 240.958,00 ₫
14+ (Bịch) 220.666,80 ₫
Mua tối thiểu 1 bịch
Tồn kho 15 bịch, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày
Dây rút nhựa trắng DONG-A 450x9.0 mm (100 Sợi/Bịch)Danh mục: Dây Rút Nhựa Trắng

Dây rút nhựa trắng DONG-A 450x9.0 mm (100 Sợi/Bịch)

DAMCT450-090N
Giá theo số lượng .
1+ (Bịch) 229.500,00 ₫
5+ (Bịch) 218.025,00 ₫
20+ (Bịch) 199.665,00 ₫
Mua tối thiểu 1 bịch
Tồn kho 25 bịch, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày