BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Thương Hiệu

Màu Sắc

Size

Size

Chiều Rộng

Chiều Rộng

Đường Kính Bó Tối Đa

Đường Kính Bó Tối Đa

Nhiệt Độ Giới Hạn

Sức Căng

Số Lượng/Bịch

Vật Liệu

Dây Rút Nhựa Trắng

Dây Rút Nhựa Trắng

Có 7 sản phẩm
Dây Rút Nhựa Trắng DONG-A 140x3.6mm (1000 Sợi/Bịch)

Mã sản phẩm: DACT140-036N
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 228,800 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Dây Rút Nhựa Trắng DONG-A 200x4.8mm (1000 Sợi/Bịch)

Mã sản phẩm: DACT200-048N
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 473,440 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Dây Rút Nhựa Trắng DONG-A 300x4.8mm (500 Sợi/Bịch)

Mã sản phẩm: DACT300-048N
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 360,800 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Dây Rút Nhựa Trắng DONG-A 270x6.1mm (500 Sợi/Bịch)

Mã sản phẩm: DAMCT270-061N
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 402,160 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Dây Rút Nhựa Trắng DONG-A 370x7.6mm (300 Sợi/Bịch)

Mã sản phẩm: DAMCT370-076N
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 396,000 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Dây Rút Nhựa Trắng DONG-A 450x9.0mm (100 Sợi/Bịch)

Mã sản phẩm: DAMCT450-090N
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 369,600 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Dây Rút Nhựa Trắng DONG-A 100x2.5mm (1000 Sợi/Bịch)

Mã sản phẩm: DACT100-025N
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 105,600 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
support_icon