BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Thương Hiệu

Màu Sắc

Size

Size

Chiều Rộng

Chiều Rộng

Đường Kính Bó Tối Đa

Đường Kính Bó Tối Đa

Nhiệt Độ Giới Hạn

Sức Căng

Số Lượng/Bịch

Vật Liệu

Dây Rút Nhựa Đen

Dây Rút Nhựa Đen

Có 9 sản phẩm
Dây Rút Nhựa Đen DONG-A 100x2.5mm (1000 Sợi/Bịch)

Mã sản phẩm: DACT100-025B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 105,600 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Dây Rút Nhựa Đen DONG-A 140x3.6mm (1000 Sợi/Bịch)

Mã sản phẩm: DACT140-036B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 228,800 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Dây Rút Nhựa Đen DONG-A 200x4.8mm (1000 Sợi/Bịch)

Mã sản phẩm: DACT200-048B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 473,440 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Dây Rút Nhựa Đen DONG-A 300x4.8mm (500 Sợi/Bịch)

Mã sản phẩm: DACT300-048B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 360,800 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Dây Rút Nhựa Đen DONG-A 270x6.1mm (500 Sợi/Bịch)

Mã sản phẩm: DAMCT270-061B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 402,160 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Dây Rút Nhựa Đen DONG-A 370x7.6mm (300 Sợi/Bịch)

Mã sản phẩm: DAMCT370-076B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 396,000 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Dây Rút Nhựa Đen DONG-A 450x9.0mm (100 Sợi/Bịch)

Mã sản phẩm: DAMCT450-090B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 369,600 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Dây Rút Nhựa Đen DONG-A 400x12.7mm (100 Sợi/Bịch)

Mã sản phẩm: DACT400-127B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 466,400 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/04.
Dây Rút Nhựa Đen DONG-A 540x12.7mm (100 Sợi/Bịch)

Mã sản phẩm: DAL540-127L
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 510,400 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
support_icon