Loading...

Dây Rút Nhựa Đen

Dây rút (Cable Tie) hay còn gọi là dây thít. Là một loại dây buộc gồm một đầu khóa và một đoạn nhựa với nhiều mắc khóa trải dài từ đầu khóa xuống dưới chui cắm. Được làm từ nhựa Nylon 66 có màu đen. Chức năng chủ yếu là để buộc, thắt, cố định đồ vật. Ứng dụng đa dạng trong đời sống như cố định dây điện, buộc hành lí máy bay, hàng hóa trong khu mua sắm, siêu thị hay cột chặt bao tải…

Không tìm thấy kết quả nào

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn