Loading...

Đầu Nối Bi - Ren

Đầu Nối Bi - Ren thường dùng trong các hệ thống khí nén đòi hỏi tháo lắp thường xuyên, kết nối thiết bị với nguồn khí hoặc nối dài, phân nhánh các ống dẫn khí. Các đầu nối bi được chia ra thành đầu đực (PM) và đầu cái (SM). Đầu cái thường nối với nguồn khí và có chức năng tự động khóa khí khi không được kết nối. Đầu đực được kết nối với thiết bị. Khác với các loại đầu nối nhựa thông thường, loại đầu nối nhanh dây hơi này làm việc dưới áp suất cao hơn và tần suất tháo lắp lớn hơn.

86 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 668,584 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 668,584 đ

Đầu Nối Khí Nhanh Cái - Ren Trong CDC OSF 20

Giá: 70,893 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 141,786 đ

Đầu Nối Khí Nhanh Cái - Ren Trong CDC OSF 30

Giá: 76,373 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 152,746 đ

Đầu Nối Khí Nhanh Cái - Ren Trong CDC OSF 40

Giá: 86,167 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 86,167 đ
Giá: 70,893 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 141,786 đ
Giá: 74,158 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 148,316 đ
Giá: 86,167 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 86,167 đ

Đuôi Nối Nhanh CDC PM20

Giá: 15,275 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 76,375 đ

Đuôi Nối Nhanh CDC PM30

Giá: 20,755 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 103,775 đ

Đuôi Nối Nhanh CDC PM40

Giá: 26,235 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 131,175 đ

Đuôi Nối Nhanh CDC PM400

Giá: 76,373 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 76,373 đ

Đuôi Nối Nhanh CDC PM600

Giá: 118,932 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 118,932 đ

Đuôi Nối Nhanh CDC PM800

Giá: 191,924 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 191,924 đ

Đầu Nối Nhanh Bi CDC SF20

Giá: 49,089 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 245,445 đ

Đầu Nối Nhanh Bi CDC SF30

Giá: 54,569 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 272,845 đ

Đầu Nối Nhanh Bi CDC SF40

Giá: 62,148 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 310,740 đ

Đầu Nối Nhanh Bi CDC SF400

Giá: 222,473 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 222,473 đ

Đầu Nối Nhanh Bi CDC SF600

Giá: 231,218 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 231,218 đ

Đầu Nối Nhanh Bi CDC SF800

Giá: 303,160 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 303,160 đ

Đầu Nối Nhanh Bi CDC SM20

Giá: 50,255 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 251,275 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn