Thông tin chi tiết tiêu chuẩn DIN 582

Tiêu chuẩn tương đương

Ảnh chi tiết

Ảnh kỹ thuật

Legend:

d1 - the nominal diameter of the thread
d2 - external diameter of the nut
h - height of the nut
d4 - diameter of the eye
d3 - the outer diameter of the eye
r - radius
e - hight of the nut part
m - eye width
k - eye width

Makings:

Steel: C 15 E
Stainless: A2, A4
Plastic: -
Non Ferrous: -
Thread: 6H

Bảng tiêu chuẩn DIN 582:

Đơn vị tính mm

Thread size d1M8M10M12M16M20M24M30M36M42M48M56M64M72x6M80x6M100x6
d2202530354050657585100110120150170190
d3364554637290108126144166184206260296330
d420253035405060708090100110140160180
e8,51011131620253035404550607080
h364553627190109128147168187208260298330
k81012141620242832384248606875
m101214161924283238465058728088
r4466812151820222525353540
Weight kg/1pc0,050,090,160,240,360,721,322,083,115,026,699,318,527,3