MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Ống tiêu chuẩn ASTM A53 được thiết kế dùng trong ứng dụng cơ khí và áp suất, ngoài ra còn có thể sử dụng truong các đường ống hơi, nước, khí, không khí.

CMnPSCu (1)Ni (1)Cr (1)Mo (1)V (1)
Type S (seamless pipe)
Grade A0.250.950.050.0450.40.40.40.150.08
Grade B0.31.20.050.0450.40.40.40.150.08
Type E (electric-resistance-welded)
Grade A0.250.950.050.0450.40.40.40.150.08
Grade B0.31.20.050.0450.40.40.40.150.08
Type F (furnace-welded pipe)
Grade A0.31.20.050.0450.40.40.40.150.08