STM32F030F4 Vi điều khiển 32bit dựa trên lõi ARM

STM32F030F4 Vi điều khiển 32bit dựa trên lõi ARM

Bộ vi điều khiển STM32F030F4 kết hợp lõi vi mạch RISC 32bit Arm Cortex-M0 hiệu suất cao hoạt động ở tần số 48 MHz, bộ nhớ nhúng tốc độ cao (lên đến 256 Kbyte bộ nhớ Flash và lên đến 32 Kbyte SRAM), và các thiết bị ngoại vi nâng cao và các I/ O.

STM32F030F4 Vi điều khiển 32bit dựa trên lõi ARM

Tất cả các thiết bị đều có giao thức truyền thông tiêu chuẩn (tối đa hai I2C, tối đa hai SPI và tối đa sáu USART), một ADC 12 bit, bảy bộ định thời 16bit đa năng và bộ hẹn giờ PWM điều khiển nâng cao.

Cấu hình sơ đồ chân STM32F030F4

Cấu hình sơ đồ chân STM32F030F4

Category Tên chân Số chân Mô tả
Nguồn 3,3V, GND 5, 16, 15 3.3V - Dòng cấp
GND - Chân nối đất
Chân Analog

PA0 - PA7

PB1

6,7,8,9,10,11, 12,13,14 Các chân hoạt động như ADC với độ phân giải 12-bit
Chân I / O

PA0 - PA14

PB1

6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20 14 Chân I / O
Cổng nối tiếp

TX1 - TX6

RX1 - RX6

6,8,10,17,19

 

7,9,11,18,20

UART với chân RTS và CTS
Ngắt ngoài

PA0 - PA14

PB1

6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20 Tất cả các chân digitalđều có khả năng ngắt
PWM PA4, PA6, PA7, PA8, PA9 10,12,14,17,18 Đầu ra PWM
SPI PA6, PA7, PA4, PA5 10,11,12,13 Đường truyền SPI cho giao tiếp
I2C

PA0, PA10

 

I2C1_SDA

I2C1_SCL

Cổng giao tiếp I2C tích hợp

Các tính năng và thông số kỹ thuật

 • Điện áp hoạt động tối đa 2,4 -3,6V
 • Flash 16Kb với RAM 4Kb
 • CPU Arm 32-bit Cortex-M0, tần số lên đến 48 MHz
 • Mạch RC bên trong 8 MHz với tùy chỉnh x6 PLL
 • Bộ dao động RC 40 kHz bên trong
 • Bộ điều khiển DMA 5 kênh
 • Một bộ hẹn giờ điều khiển nâng cao 16bit cho đầu ra PWM sáu kênh
 • Lên đến bảy bộ định thời 16 bit, với tối đa bốn IC / OC
 • Lên đến hai giao diện I2C
 • Lên đến sáu USARTs hỗ trợ Master
 • Debug wire nối tiếp
 • Đơn vị tính CRC

Các STM32 khác

STM32F030C6, STM32F030C8, STM32F030CC, STM32F103C8T6, STM32 Core

Cách sử dụng IC STM32F030F4

Vì đây là một Vi điều khiển nên nó cần được lập trình để hoạt động với nó và có hai cách để bạn có thể lập trình vi mạch này, cách đầu tiên là sử dụng một STLink USB Dongle sử dụng giao diện debug 1-wire để giao tiếp với vi mạch.

Điều này cho phép lập trình bằng phần mềm nâng cao như Keil / CubeMX. Nó cũng cho phép truy cập bộ nhớ bằng phần mềm STLink. Một cách khác là sử dụng Bộ chuyển đổi nối tiếp USB sang USB bên ngoài để lập trình thiết bị nhưng đối với điều đó, bạn cần một IC có bootloader được lập trình sẵn hoặc bạn cần lập trình IC với một bootloader cụ thể.

Các ứng dụng

 • Tạo mẫu tín hiệu nhanh
 • Tính toán CRC
 • Robot
 • Sản phẩm tiêu dùng
 • Bộ điều khiển máy bay không người lái

Mô hình và kích thước 2D

Mô hình và kích thước 2D

>> Mời anh em xem thêm

Bài viết cùng chuyên mục

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn