Vi điều khiển ATmega128L 8-bit Atmel với 128KBytes Flash hệ thống

Vi điều khiển ATmega128L 8-bit Atmel với 128KBytes Flash hệ thống

ATMEGA128L là vi điều khiển 8bit hiệu suất cao, công suất thấp của hãng Microchip dựa trên kiến ​​trúc vi mạch AVR RISC. Bộ vi điều khiển này không phổ biến đối với những người đam mê và nhà phát triển nhưng nếu đang tìm kiếm bộ vi điều khiển công suất trung bình và giá cả hợp lý từ dòng Microchip AVR, thì đây có thể là một lựa chọn tuyệt vời cho bạn.

Vi điều khiển ATmega128L 8-bit Atmel với 128KBytes Flash hệ thống

Cấu hình chân Atmega128L

ATMEGA328P là chip 64 chân như trong sơ đồ chân ở trên. Nhiều chân của chip ở đây có nhiều hơn một chức năng. Chúng tôi sẽ mô tả các chức năng của từng chân trong bảng dưới đây.

Cấu hình chân Atmega128L

Số chân Tên chân Chức năng chân Mô tả và các chức năng phụ
1     Chân kích hoạt chế độ Lập trình serial
2 PE0 RXD0 / (PDI)

PDI / RXD0 (Nhận dữ liệu

hoặc UART0)

3 PE1 TXD0 / PDO

PDO / TXD0 (Đầu ra dữ liệu)

hoặc chân truyền UART0

4 PE2 XCK0 / AIN0 Bộ so sánh analog đầu vào dương hoặc đầu vào / đầu ra xung nhịp bên ngoài USART0
5 PE3 OC3A / AIN1 So sánh Analog Đầu vào hoặc Đầu ra Âm So sánh và Đầu ra PWM A cho Bộ hẹn giờ / Bộ đếm 3
6 PE4 OC3B / INT4 Chân Ngắt ngoài 4 đầu vào So sánh hoặc đầu ra và đầu ra PWM B cho bộ định thời / bộ đếm 3
7 PE5 OC3C / INT5 Chân Ngắt ngoài 5 đầu vào So sánh hoặc đầu ra và đầu ra PWM C cho bộ định thời / bộ đếm 3
8 PE6 T3 / INT6 Chân Ngắt ngoài 6 Đầu vào hoặc Đầu vào xung clock timer / Bộ đếm 3
9 PE7 ICP3 / INT7 Chân Ngắt ngoài 7 Đầu vào hoặc Chân chụp đầu vào Bộ định thời / Bộ đếm 3
10 PB0   Chọn đầu vào SPI Slave
11 PB1 SCK Xung clock nối tiếp bus SPI
12 PB2 MOSI SPI Bus Master Output / Slave Input
13 PB3 MISO SPI Bus Master Input / Slave Output
14 PB4 OC0 Đầu ra So sánh và Đầu ra PWM cho Bộ định thời / Bộ đếm 0
15 PB5 OC1A Đầu ra so sánh và PWM Đầu ra A cho Bộ định thời / Bộ đếm 1
16 PB6 OC1B Đầu ra So sánh và PWM Đầu ra B cho Bộ định thời / Bộ đếm 1
17 PB7 OC2 / OC1C Đầu ra So sánh và Đầu ra PWM cho Bộ định thời / Bộ đếm 2 hoặc So sánh đầu ra và Đầu ra PWM C cho Bộ định thời / Bộ đếm 1
18 PG3 TOSC2 Bộ hẹn giờ / Bộ đếm dao động RTC0
19 PG4 TOSC1 / PG4 Bộ hẹn giờ / Bộ đếm dao động RTC0
20      Chân reset
21 VCC VCC Điện áp cấp nguồn
22 GND GND Đất
23 XTAL2 XTAL2 XTAL2 (Chân dao động xung clock chip 2)
24 XTAL1 XTAL1 XTAL1 (Chân dao động xung clock chip 1)
25 PD0 SCL / I NT0 Đầu vào Ngắt ngoài 0 hoặc chân nối tiếp TWI)
26 PD1 SDA / I NT1 Ngắt ngoài 1 đầu vào hoặc dữ liệu nối tiếp TWI
27 PD2 RXD1 / I NT2 Đầu vào Ngắt ngoài 2 hoặc chân nhận dữ liệu UART1
28 PD3 TXD1 / I NT3 Đầu vào Ngắt ngoài 3 hoặc Chân truyền dữ liệu UART1
29 PD4 ICP1 Chân capture tín hiệu đầu vào của bộ đếm thời gian / bộ đếm 1
30 PD5 XCK1 Đầu vào / Đầu ra xung clock USART1 Bên ngoài
31 PD6 T1 Đầu vào clock Timer / Counter1
32 PD7 T2 Đầu vào clock Timer / Counter2
33 PG0   Chân Ghi vào bộ nhớ ngoài
34 PG1   Chân Đọc bộ nhớ ngoài
35 PC0 A8 Chế độ tương thích có thể được sử dụng cho Giao diện bộ nhớ ngoài
36 PC1 A9 Chế độ tương thích có thể được sử dụng cho Giao diện bộ nhớ ngoài
37 PC2 A10 Chế độ tương thích có thể được sử dụng cho Giao diện bộ nhớ ngoài
38 PC3 A11 Chế độ tương thích có thể được sử dụng cho Giao diện bộ nhớ ngoài
39 PC4 A12 Chế độ tương thích có thể được sử dụng cho Giao diện bộ nhớ ngoài
40 PC5 A13 Chế độ tương thích có thể được sử dụng cho Giao diện bộ nhớ ngoài
41 PC6 A14 Chế độ tương thích có thể được sử dụng cho Giao diện bộ nhớ ngoài
42 PC7 A15 Chế độ tương thích có thể được sử dụng cho Giao diện bộ nhớ ngoài
43 PG2 ALE ALE là tín hiệu Kích hoạt chân địa chỉ bộ nhớ dữ liệu ngoài.
44 PA7 AD7 Địa chỉ giao diện bộ nhớ ngoài và bit dữ liệu 7
45 PA6 AD6 Địa chỉ giao diện bộ nhớ ngoài và bit dữ liệu 6
46 PA5 AD5 Địa chỉ giao diện bộ nhớ ngoài và bit dữ liệu 5
47 PA4 AD4 Địa chỉ giao diện bộ nhớ ngoài và bit dữ liệu 4
48 PA3 AD3 Địa chỉ giao diện bộ nhớ ngoài và bit dữ liệu 3
49 PA2 AD2 Địa chỉ giao diện bộ nhớ ngoài và bit dữ liệu 2
50 PA1 AD1 Địa chỉ giao diện bộ nhớ ngoài và bit dữ liệu 1
51 PA0 AD0 Địa chỉ giao diện bộ nhớ ngoài và bit dữ liệu 0
52 VCC VCC Điện áp cấp
53 GND GND Chân nối đất
54 PF7 ADC7 / TDI Đầu vào ADC kênh 7 hoặc Đầu vào Dữ liệu Kiểm tra JTAG
55 PF6 ADC6 / TDO Kênh đầu vào ADC 6 hoặc Đầu ra Dữ liệu Kiểm tra JTAG
56 PF5 ADC5 / TMS Kênh đầu vào ADC 5 hoặc Chọn Chế độ Kiểm tra JTAG
57 PF4 ADC4 / TCK Kênh đầu vào ADC 4 hoặc JTAG Test ClocK
58 PF3 ADC3 Kênh đầu vào ADC 3
59 PF2 ADC2 Kênh đầu vào ADC 2
60 PF1 ADC1 Kênh đầu vào ADC 1
61 PF0 ADC0 Kênh đầu vào ADC 0
62 AREF AREF AREF là chân tham chiếu analog cho Bộ chuyển đổi A / D
63 GND GND Chân nối đất
64 AVCC AVCC AVCC là chân điện áp cấp cho Cổng F và Bộ chuyển đổi A / D. Được kết nối với VCC thông qua một bộ lọc lowpass.

Tính năng & Thông số kỹ thuật của ATmega128L

 • Điện áp hoạt động: 2.7 - 5.5V ATmega128L
 • Dải tần số: 0 - 8MHz ATmega128L
 • Độ bền cao Các phân đoạn xử lý bộ nhớ không biến động
 • 128Kbyte bộ nhớ chương trình Flash tự lập trình trong hệ thống
 • 4Kbyte EEPROM
 • 4Kbyte SRAM bên trong
 • Chu kỳ ghi / xóa: 10.000 Flash / 100.000 EEPROM
 • Hai kênh PWM 8 bit
 • 6 kênh PWM với độ phân giải có thể lập trình từ 2 đến 16 bit
 • 8-kênh, 10-bit ADC
 • Master / Slave SPI Serial Interface
 • Hai bộ hẹn giờ / bộ đếm 16bit mở rộng với bộ định mức tín hiệu riêng biệt, chế độ so sánh và chế độ capture
 • Bộ định thời gian giám sát có thể lập trình với Bộ dao động trên chip
 • Bộ so sánh analog trên chip
 • Hai bộ hẹn giờ / bộ đếm 8bit với bộ định mức tín hiệu riêng biệt
 • USART nối tiếp có thể lập trình kép
 • Bộ tạo dao động RC được hiệu chỉnh bên trong
 • Tần số xung clock có thể chọn trên phần mềm
 • Giao diện JTAG (IEEE std. 1149.1 Tuân thủ) với tính năng Quét, debug trên chip
 • Phần code khởi động tùy chọn với các bit khóa độc lập
 • Lập trình trong hệ thống bằng Chương trình khởi động trên chip
 • Lưu trữ dữ liệu: 20 năm ở 85 ° C / 100 năm ở 25 ° C

Các bộ vi điều khiển tương tự giống ATmega128L

ATmega8, ATmega88, ATmega8L, ATmega328L

Cách sử dụng ATMEGA128L

ATmega128L là một vi điều khiển cần được lập trình nếu không nó sẽ không hoạt động giống như mọi vi điều khiển khác ngoài đó. Nếu không có chương trình, vi mạch này sẽ không làm gì khác ngoài việc tiêu thụ dòng điện để chạy các chức năng bên trong.

Có nhiều cách khác nhau để lập trình vi điều khiển ATmega128L, cách phổ biến nhất là sử dụng Trình lập trình USBasp với AVRDude làm giao diện lập trình, bạn có thể xây dựng và biên dịch chương trình của mình để lấy tệp HEX.

Khi nhận được tệp HEX, bạn có thể kết xuất HEX trên vi mạch này với sự trợ giúp của Chương trình AVRDUDE. Một cách khác để lập trình thiết bị này là sử dụng Arduino làm Lập trình viên ISP, nếu bạn có Arduino trong tay, bạn có thể tìm kiếm trên web để tìm nhiều ví dụ về cách làm như vậy.

Lựa chọn tiếp theo dành cho những người không có Arduino hoặc USBasp Programmer, quá trình này được gọi là Lập trình song song, bạn phải sử dụng Cổng song song  chỉ có ở các PC cũ hơn, nếu không có cổng, bạn phải sử dụng Cổng song song. Có thể mua một bộ chuyển đổi cổng song song PCI với giá rẻ.

Nơi ứng dụng ATMEGA128L

Như chúng tôi đã nói trước đó Atmega128L không phổ biến so với Arduino, mặc dù có một phiên bản Arduino cũ sử dụng ATmega128L làm Bộ điều khiển chính của nó.

Vì giá của bộ điều khiển này thấp hơn ATmega328P cùng với bộ nhớ chương trình 32 Kbyte. Bộ vi điều khiển này có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng sử dụng pin với bộ đếm thời gian của cơ quan giám sát để đặt lại khi có lỗi.

Nó có thể được sử dụng trên các hệ thống có sự can thiệp của con người tối thiểu và cũng có đầu ra PWM đa chế độ tiên tiến có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau. Sơ đồ khối của ATmega128L được hiển thị bên dưới-

Nơi ứng dụng ATMEGA128L

Có hàng trăm ứng dụng cho ATMEGA328P:

 • Hệ thống điều khiển công nghiệp.
 • Hệ thống SMPS và Điều chỉnh nguồn điện.
 • Xử lý dữ liệu digital.
 • Đo và thao tác tín hiệu analog.
 • Hệ thống nhúng như máy pha cà phê, máy bán hàng tự động.
 • Các hệ thống điều khiển động cơ.
 • Các đơn vị hiển thị.
 • Hệ thống giao diện ngoại vi.

Mô hình và kích thước 2D

Mô hình và kích thước 2D

>> Mời anh em xem thêm

Bài viết cùng chuyên mục

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn