Các loại dây điện và cáp điện sử dụng trong xây dựng nhà ở

Các loại dây điện và cáp điện sử dụng trong xây dựng nhà ở

Loại dây và cáp Cadivi sử dụng trong hệ thống điện nhà ở

Cáp duplex Du-CV, Du-Cx

Để dẫn nguồn điện một pha 2 dây từ trụ điện ngoài đường vào đầu nhà, cáp có 2 lõi, ruột dẫn gồm nhiều sợi đồng mềm xoắn đồng tâm.

Cáp duplex có đặc điểm sau:

-Du-CV: cách điện PVC. Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn tối đa là 70 oC.

-Du-CX: cách điện XLPE. Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn tối đa là 90 oC.

Cấp điện áp: 0,6/1 kV.

Cáp duplex
Cáp duplex

Cáp quadruplex Qu-CV, Qu-CX

Để dẫn nguồn cấp điện 3 pha 4 dây từ trụ điện ngoài đường vào đầu nhà. Cáp có 4 lõi, ruột dẫn gồm nhiều sợi đồng mềm xoắn đồng tâm.

-Qu-CV: cách điện PVC. Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn tối đa là 70 oC.

-Qu-CX: cách điện XLPE. Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn tối đa là 90 oC.

Cấp điện áp: 0,6/1 kV.

Cáp quadruplex Qu-CV, Qu-CX
Cáp quadruplex Qu-CV, Qu-CX

Cáp điện kế DK-CVV, DK-CXV 

*Phân biệt theo số lõi: Loại 2 lõi để dẫn nguồn điện 1 pha 2 dây từ đầu nhà đến điện kế; Loại 4 lõi để dẫn nguồn điện 3 pha 4 dây từ đầu nhà đến điện kế.

*Phân biệt theo vật liệu cách điện:

-DK-CVV: Ruột dẫn đồng, cách điện PVC, có băng nhôm chống trộm điện, vỏ PVC. Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn tối đa là 70 oC.

-DK-CXV: Ruột dẫn đồng, cách điện XLPE, có băng nhôm chống trộm điện, vỏ PVC. Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn tối đa là 90 oC.

Cấp điện áp: 0,6/1 kV.

Cáp điện kế DK-CVV, DK-CXV
Cáp điện kế DK-CVV, DK-CXV

Cáp đơn cứng VC

Ruột dẫn là một dợi dây đồng mềm, bọc cách điện PVC. Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn tối đa là 70 oC, sử dụng làm đường dây phân phối và cung cấp. Trên thị trường, CADIVI có dây VC quy cách: 1.5; 2,5; 4; 6; 10.

Cấp điện áp: 450/750V.

Cáp đơn cứng VC
Cáp đơn cứng VC

Dây điện lực CV

Ruột dẫn gồm nhiều sợi dây đồng mềm xoắn đồng tâm, bọc cách điện PVC. Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn tối đa là 70 oC, sử dụng làm đường dây phân phối và cung cấp. 

Trên thị trường, CADIVI có dây VC quy cách: 1.5; 2,5; 4; 6; 10, 16 mm2.

Cấp điện áp: 450/750V.

Dây điện lực CV có ưu điểm mềm dẻo nên khó gãy, dễ nối, dễ luồn qua ống cong.

Dây điện lực CV
Dây điện lực CV

Dây điện lực CX

Ruột dẫn gồm nhiều sợi dây đồng mềm xoắn đồng tâm, bọc cách điện XLPE. Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn tối đa là 90 oC, sử dụng làm các đường dây phân phối chính và phụ

Trên thị trường, CADIVI có dây VC quy cách: 1.5; 2,5; 4; 6; 10, 16 mm2.

Cấp điện áp: 0,6/1 kV.

Dây điện lực CX
Dây điện lực CX

Dây đôi mềm ôvan VCmo

Ruột dẫn gồm nhiều sợi dây đồng mềm xoắn chùm, cách điện PVC, vỏ PVC. Sử dụng trong chiếu sáng, cho các ổ cắm di động dùng cho quạt, máy vi tính, TV, video, audio, máy khoan, máy mài tay, hoặc các thiết bị dân dụng khác. Trên thị trường, CADIVI có dây Vcmo đủ các quy cách (2x0,75; 2x10; 2x1,5; 2x2,5mm2).

Cấp điện áp: 300/500V.

Dây đôi mềm ôvan VCmo
Dây đôi mềm ôvan VCmo

Dây điện lực CVV, CXV 

Ruột dẫn gồm nhiều sợi đồng xắm đồng tâm, cách điện PVC hay XLPE tạo thành một lõi, cáp gồm 1, 2, 3 hoặc 4 lõi, vỏ PVC. Sử dụng làm đường dây phân phối, cung cấp điện cho động cơ, bơm nước, máy nước nóng, máy lạnh. Trên thị trường, CADIVI có cáp CVV, CXV đủ các quy cách 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16mm2.

Cấp điện áp: 300/500V hoặc 0,6/1 kV.

Dây điện lực CVV, CXV 
Dây điện lực CVV, CXV 

Dây điện lực chậm cháy CV/FRT 

Ruột dẫn gồm nhiều sợi dây đồng mềm xoắn đồng tâm, bọc cách điện PVC chậm cháy. Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn tối đa là 70 oC.

Cấp điện áp: 450/750V hoặc 0,6/1 kV.

Dây điện lực chậm cháy CV/FRT 
Dây điện lực chậm cháy CV/FRT 

Dây cáp điện lực chậm cháy CXV/FRT 

Ruột dẫn gồm nhiều sợi đồng xắm đồng tâm, cách điện XLPE tạo thành một lõi, cáp gồm 1, 2, 3 hoặc 4 lõi, vỏ PVC chậm cháy. Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn tối đa là 90 oC.

Dây và cáp chậm cháy FRT của CADIVI, khi có cháy, có đặc điểm truyền lửa chậm nên khó bắt cháy.

Cấp điện áp: 0,6/1 kV.

Dây cáp điện lực chậm cháy CXV/FRT
Dây cáp điện lực
chậm cháy CXV/FRT

Cáp điện lực chậm cháy, ít khói và khí độc CXE/FRT-LSHF

Cáp điện lực chậm cháy, ít khói và khí độc CXE/FRT-LSHF
Cáp điện lực chậm cháy,
ít khói và khí độc CXE/FRT-LSHF

Ruột dẫn gồm nhiều sợi đồng xắm đồng tâm, cách điện XLPE tạo thành một lõi. Cáp gồm 1, 2, 3 hoặc 4 lõi, vỏ LSHF. Khi có cháy, cáp điện thường sinh ra khói, hơi độc và khí halogen làm che khuất tầm nhìn và gây hại cho người và thiết bị. Cáp chậm cháy ít khói và khí độc LSHF có đặc điểm sau: 

-Ít khói: Cáp LSHF khi có cháy không sinh ra nhiều khói giữ an toàn cho những khu vực đông người dễ thoát hiểm.

-Không sinh khí halogen: Cáp LSHF khi có cháy không sinh khí halogen, không tạo acid clohydric làm hại cho người và thiết bị.

-Cáp truyền lửa chậm nên khó bắt cháy và chống cháy lan.

Trên thị trường, CADIVI có dây và cáp chậm cháy đủ các quy cách 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16mm2…

Cấp điện áp: 0,6/1 kV.

Dây điện lực chống cháy CV/FR

Ruột dẫn gồm nhiều sợi đồng tâm xoắn đồng tâm, bên ngoài giáp băng mica chống cháy, cách điện PVC chậm cháy. Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn tối đa là 70 oC.

Cấp điện áp: 450/750V hoặc 0,6/1 kV.

Dây điện lực chống cháy CV/FR
Dây điện lực chống cháy CV/FR

Cáp điện lực chống cháy CXV/FR

Ruột dẫn gồm nhiều sợi đồng tâm xoắn đồng tâm, bên ngoài giáp băng mica chống cháy, cách điện XLPE tạo thành một lõi. Cáp gồm 1, 2, 3 hoặc 4 lõi, vỏ PVC chậm cháy. Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn tối đa là 90 oC.

Dây và cáp chống cháy FR của CADIVI, khi có cháy, có đặc điểm truyền lửa chậm nên khó bắt cháy, chịu được nhiệt độ môi trường 950 oC trong thời gian 3 giờ.

Cấp điện áp: 0,6/1 kV.

Cáp điện lực chống cháy CXV/FR
Cáp điện lực chống cháy CXV/FR

Cáp điện lực chống cháy, ít khói và khí độc CXE/FR-LSHF

Ruột dẫn gồm nhiều sợi đồng tâm xoắn đồng tâm, bên ngoài giáp băng mica chống cháy, cách điện XLPE tạo thành một lõi. Cáp gồm 1, 2, 3 hoặc 4 lõi, vỏ LSHF. 

Cấu tạo Cáp điện lực chống cháy, ít khói và khí độc
Cáp điện lực chống cháy
ít khói và khí độc

Khi có cháy, cáp điện thường sinh ra khói, hơi độc và khí halogen làm che khuất tầm nhìn và gây hại cho người và thiết bị. Cáp chậm cháy ít khói và khí độc LSHF có đặc điểm sau:

-Ít khói: Cáp LSHF khi có cháy không sinh ra nhiều khói giữ an toàn cho những khu vực đông người dễ thoát hiểm.

-Không sinh khí halogen: Cáp LSHF khi có cháy không sinh khí halogen, không tạo acid clohydric làm hại cho người và thiết bị.

-Cáp truyền lửa chậm nên khó bắt cháy.

- Chịu được nhiệt độ 950 oC trong thời gian 3 giờ mà vẫn duy trì nguồn điện, không bị ngắn mạch.

Trên thị trường, CADIVI có dây và cáp chống cháy đủ các quy cách 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16mm2…

Cấp điện áp: 0,6/1 kV.

Cáp truyền số liệu CAT 5E UTP 24AWG và CAT 6 UTP 23 AWG: 

Cáp truyền số liệu CAT 5E UTP và CAT 6 UTP sử dụng lắp đặt trong các toàn nhà, cao ốc, văn phòng,… kết nối các hệ thống máy chủ, các thiết bị đầu cuối truyền tải lên đến 100 MHz (CAT 5E UTP) và 250 MHz (CAT 6 UTP). Cáp phù hợp với các yêu cầu ứng dụng truyền tải hiệu suất cao ở hiện tại và tương lai như: Mạng Gigabit (Gigabit Ethernet), 100BASE-Tx, token ring, 150 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, tín hiệu tương tự (Broadband, Base-band) và truyền tải hình ảnh kỹ thuật số và dịch vụ thoại Internet tương tự và kỹ thuật số (VoIP).

Cấu tạo Cáp truyền số liệu
Cấu tạo Cáp truyền số liệu

Cáp đồng trục 5C-FB-JF (dùng cho TV):

Là loại cáp chuyên dụng dùng cho các thiết bị thu nhận tín hiệu từ vệ tinh, camera, truyền hình cáp chất lượng cao.

Có các loại thông dụng như: 5C-FB-JF, S-4C-FB, S-5C-FB, S-7C-FB… với tần số từ 90 MHz – 2150 MHz, trở kháng là 75Ω.

Cấu tạo Cáp đồng trục 5C-FB-JF
Cấu tạo Cáp đồng trục 5C-FB-JF

Sử dụng dây cáp điện trong xây dựng nhà ở

Nhà cao tầng: đi dây âm tường, âm sàn, âm trần.

Do nhà cao tầng thường được trang bị các thiết bị trang trí nội thất cao cấp, các thiết bị công nghiệp có công suất lớn (Thang máy, máy bơm nước, máy lạnh,…) hệ thống điện phải làm việc ổn định, độ tin cậy và an toàn, thỏa những quy định nghiêm ngặt trong việc phòng cháy chữa cháy, nên các loại dây và cáp được sử dụng là:

-Dùng dây VC, CV, CX hay cáp CVV, CXV để thi công đường dây phân phối.

-Dùng cáp CVV, CXV cho các máy lạnh, thang máy, máy bơm nước,…

-Nhà cao tầng có những hệ thống điện phải tiếp tục hoạt động khi gặp hỏa hoạn như hệ thống chiếu sáng khẩn cấp, bơm nước chữa cháy, hệ thống thang máy… các hệ thống này phải được sử dụng cáp chậm cháy, chống cháy CV/FR, CV/FRT, CXV/FR, CXE/FR-LSHF.

Nhà cấp 1, 2, 3: thường đi dây âm tường, âm sàn, âm trần

Loại mạch

(Loại đường điện)

Phạm vi áp dụng

Loại dây và cáp điện CADIVI khách hàng nên chọn như sau:

Đường cấp điện tổng:

Từ tủ CB điện lực hoặc trụ điện ngoài đường đến chỗ nối điện đầu nhà (do điện lực địa phương thi công lắp đặt).

-Nguồn 1 pha: Cáp Duplex (DuCV, DuCX).

-Nguồn 3 pha: cáp Quadruplex (Qu-CV, Qu-CX) hoặc cáp vặn xoắn 4 lõi (LV-ABC).

Từ chỗ nối điện đầu nhà vào điện kế trong nhà

-Nguồn 1 pha: Cáp điện kế 2 lõi (DK-CVV, DK-CXV).

-Nguồn 3 pha: Cáp điện kế 4 lõi (DK-CVV, DK-CXV).

Đường điện phân phối:

Dẫn điện từ sau điện kế đến các tủ, bảng điện của từng khu vực riêng biệt trong nhà; như từng tầng lầu, cầu thang, sân vườn.

-Dây điện lực (CV hoặc CX).

-Cáp điện lực (CVV hoặc CXV).

-Dây đơn cứng (VC).

Đường điện cung cấp:

Dẫn điện từ sau các tủ, bảng điện khu vực đến:

-Đèn chiếu sáng, trang trí.

-Ổ cắm cho các thiết bị điện sinh hoạt trong gia đình (TV, đầu máy, quạt…)

-Máy lạnh.

-Máy bơm nước nóng.

-Bơm nước.

-Bếp điện.

-Dây điện lực (CV hoặc CX).

-Cáp điện lực (CVV hoặc CXV).

-Dây đơn cứng (VC).

Từ ổ cắm âm tường ra ổ cắm di động hoặc ra các thiết bị điện sinh hoạt TV, đầu máy, quạt…

-Dây đôi mềm oval (Vcmo).

Đường dây nối đất

Các dây nối đất được kết nối với phần cọc đất đạt tiêu chuẩn quy định

-Dây đơn (VC hoặc CV) màu xanh lá cây sọc vàng.

 

Nhà cấp 4: Thường đi dây nổi

Vì đường dây sử dụng cho nhà ở cấp 3 và 4 là loại dây đi trong ống và đóng trên tường ít mối nối nhánh rẽ, dễ sửa chữa. Các thiết bị sử dụng trong nhà đơn giản, công suất sử dụng nhỏ.

Loại mạch điện

(Loại đường điện

Phạm vi áp dụng

Loại dây và cáp điện CADIVI khách hàng nên chọn như sau:

Đường phân phối điện tổng:

Từ tủ CB điện lực hoặc trụ điện ngoài đường đến chỗ nối điện đầu nhà (do điện lực địa phương thi công lắp đặt).

-Nguồn 1 pha: Cáp Duplex (DuCV, DuCX).

Từ chỗ nối điện đầu nhà vào điện kế trong nhà

-Nguồn 1 pha: Cáp điện kế 2 lõi (DK-CVV, DK-CXV).

Đường điện cung cấp:

Lấy điện nguồn từ sau Điện kế cấp điện cho:

-Đèn chiếu sáng (Neon, đèn tròn).

-Ổ cắm cho các thiết bị đinệ sinh hoạt trong gia đình (TV, đầu máy, quạt…)

-Dây đơn cứng (VC-…(O…)-600V).

-Dây điện lực (CV hoặc CX).

-Dây đôi mềm oval (VCmo).

Từ ổ cắm âm tường ra ổ cắm di động hoặc ra các thiết bị điện sinh hoạt TV, đầu máy, quạt…

- Dây đôi mềm oval (VCmo).

 

LƯU Ý:

Ở các vùng ngoại thành, nông thôn, khi kéo đường điện tới nhà với khoảng cách xa (>200m), lưu ý chọn dây có tiết diện đủ lớn để không bị thiếu điện áp sử dụng (<210V).

 

Nguồn: CADIVI Việt Nam

>>> 100+ Mã Sản Phẩm Dây Rút: https://mecsu.vn/san-pham/day-rut-nhua.5op

>>> 1000+ Mã Sản Phẩm Đầu Cosse: https://mecsu.vn/san-pham/dau-cosse.Q1j

Bài viết cùng chuyên mục

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn