BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Phân Loại

Size

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Áp Lực

Nhiệt Độ

Thương Hiệu

Tiêu Chuẩn

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG RF ANSI150, 100A

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG RF ANSI150, 100A

MPN: 1836RA150-100ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 506,930
2+ 430,891
4+ 405,544
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG RF ANSI150, 125A

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG RF ANSI150, 125A

MPN: 1836RA150-125ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 586,245
2+ 498,309
4+ 468,996
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG RF ANSI150, 150

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG RF ANSI150, 150

MPN: 1836RA150-150ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 661,023
2+ 561,870
4+ 528,819
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG RF ANSI150, 15A

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG RF ANSI150, 15A

MPN: 1836RA150-15ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 64,977
10+ 55,231
20+ 51,982
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG RF ANSI150, 200A

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG RF ANSI150, 200A

MPN: 1836RA150-200ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 826,733
2+ 702,723
4+ 661,386
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG RF ANSI150, 20A

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG RF ANSI150, 20A

MPN: 1836RA150-20ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 82,220
10+ 69,887
20+ 65,776
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG RF ANSI150, 250A

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG RF ANSI150, 250A

MPN: 1836RA150-250ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,162,508
2+ 988,132
4+ 930,006
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG RF ANSI150, 25A

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG RF ANSI150, 25A

MPN: 1836RA150-25ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 104,000
10+ 88,400
20+ 83,200
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG RF ANSI150, 300

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG RF ANSI150, 300

MPN: 1836RA150-300ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,423,142
2+ 1,209,671
4+ 1,138,513
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG RF ANSI150, 32A

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG RF ANSI150, 32A

MPN: 1836RA150-32ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 129,954
5+ 110,461
20+ 103,963
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG RF ANSI150, 350A

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG RF ANSI150, 350A

MPN: 1836RA150-350ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,673,612
2+ 1,422,570
4+ 1,338,889
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG RF ANSI150, 400A

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG RF ANSI150, 400A

MPN: 1836RA150-400ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,051,495
2+ 1,743,771
4+ 1,641,196
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG RF ANSI150, 40A

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG RF ANSI150, 40A

MPN: 1836RA150-40ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 160,083
5+ 136,071
20+ 128,066
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG RF ANSI150, 450A

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG RF ANSI150, 450A

MPN: 1836RA150-450ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,217,023
2+ 1,884,470
4+ 1,773,618
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG RF ANSI150, 500A

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG RF ANSI150, 500A

MPN: 1836RA150-500ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,315,033
2+ 1,967,778
4+ 1,852,026
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG RF ANSI150, 50A

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG RF ANSI150, 50A

MPN: 1836RA150-50ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 215,622
2+ 183,279
10+ 172,498
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG RF ANSI150, 600A

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG RF ANSI150, 600A

MPN: 1836RA150-600ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,883,672
2+ 2,451,121
4+ 2,306,938
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG RF ANSI150, 65A

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG RF ANSI150, 65A

MPN: 1836RA150-65ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 313,632
2+ 266,587
4+ 250,906
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG RF ANSI150, 80A

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-GGG RF ANSI150, 80A

MPN: 1836RA150-80ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 329,604
2+ 280,164
4+ 263,683
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-EEE RF ANSI300, 100A

Ron Vortex Tombo No.1836R-GR-EEE RF ANSI300, 100A

MPN: 1836RA300-100ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 547,404
2+ 465,294
4+ 437,923
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày