BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Phân Loại

Size

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Độ Dày

Độ Dày

Nhiệt Độ

Thương Hiệu

Tiêu Chuẩn

Ron Tombo No.1935 Cho Mặt Bích RF

Ron Tombo No.1935 Cho Mặt Bích RF

Ron Tombo No.1935 RF ANSI150, 100A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 RF ANSI150, 100A Dày 3mm

MPN: 1935A150-100ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 78,815
10+ 66,993
20+ 63,052
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Tombo No.1935 RF ANSI150, 125A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 RF ANSI150, 125A Dày 3mm

MPN: 1935A150-125ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 100,660
10+ 85,561
20+ 80,528
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Tombo No.1935 RF ANSI150, 150A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 RF ANSI150, 150A Dày 3mm

MPN: 1935A150-150ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 127,217
5+ 108,135
20+ 101,774
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Tombo No.1935 RF ANSI150, 15A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 RF ANSI150, 15A Dày 3mm

MPN: 1935A150-15ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 6,853
100+ 5,825
200+ 5,482
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Tombo No.1935 RF ANSI150, 200A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 RF ANSI150, 200A Dày 3mm

MPN: 1935A150-200ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 198,108
2+ 168,392
10+ 158,486
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Tombo No.1935 RF ANSI150, 20A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 RF ANSI150, 20A Dày 3mm

MPN: 1935A150-20ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 9,638
50+ 8,192
100+ 7,711
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Tombo No.1935 RF ANSI150, 250A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 RF ANSI150, 250A Dày 3mm

MPN: 1935A150-250ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 292,985
2+ 249,038
4+ 234,388
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Tombo No.1935 RF ANSI150, 25A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 RF ANSI150, 25A Dày 3mm

MPN: 1935A150-25ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 12,422
50+ 10,559
100+ 9,938
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Tombo No.1935 RF ANSI150, 32A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 RF ANSI150, 32A Dày 3mm

MPN: 1935A150-32ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 16,063
50+ 13,654
100+ 12,851
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Tombo No.1935 RF ANSI150, 40A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 RF ANSI150, 40A Dày 3mm

MPN: 1935A150-40ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 20,347
25+ 17,295
50+ 16,277
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Tombo No.1935 RF ANSI150, 50A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 RF ANSI150, 50A Dày 3mm

MPN: 1935A150-50ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 29,556
25+ 25,123
50+ 23,645
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Tombo No.1935 RF ANSI150, 65A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 RF ANSI150, 65A Dày 3mm

MPN: 1935A150-65ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 40,692
25+ 34,588
50+ 32,554
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Tombo No.1935 RF ANSI150, 80A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 RF ANSI150, 80A Dày 3mm

MPN: 1935A150-80ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 48,831
25+ 41,507
50+ 39,065
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Tombo No.1935 RF ANSI150, 90A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 RF ANSI150, 90A Dày 3mm

MPN: 1935A150-90ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 68,534
10+ 58,254
20+ 54,828
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Tombo No.1935 RF JIS10K, 100A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 RF JIS10K, 100A Dày 3mm

MPN: 1935J10K-100ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 62,966
10+ 53,521
20+ 50,373
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Tombo No.1935 RF JIS10K, 125A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 RF JIS10K, 125A Dày 3mm

MPN: 1935J10K-125ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 89,951
10+ 76,459
20+ 71,961
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Tombo No.1935 RF JIS10K, 150A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 RF JIS10K, 150A Dày 3mm

MPN: 1935J10K-150ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 120,578
5+ 102,491
20+ 96,462
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Tombo No.1935 RF JIS10K, 15A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 RF JIS10K, 15A Dày 3mm

MPN: 1935J10K-15ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 8,352
100+ 7,099
200+ 6,682
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Tombo No.1935 RF JIS10K, 200A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 RF JIS10K, 200A Dày 3mm

MPN: 1935J10K-200ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 181,617
2+ 154,374
10+ 145,293
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Tombo No.1935 RF JIS10K, 20A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 RF JIS10K, 20A Dày 3mm

MPN: 1935J10K-20ARF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 10,066
50+ 8,556
100+ 8,053
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày