BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Thương Hiệu

Mã Đặc Trưng

Mã Đặc Trưng

Kiểu Vòng Bi

Đường Kính Trong Cho Trục

Đường Kính Trong Cho Trục

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Bề Dày

Bề Dày

Phân Loại

Tấm Chắn

Hướng Tải

Kích Thước Vòng Chặn Trong

Kích Thước Vòng Chặn Trong

Kích Thước Vòng Chặn Ngoài

Kích Thước Vòng Chặn Ngoài

Tải Trọng Động

Tải Trọng Tĩnh

Tốc Độ Làm Việc Với Dầu Bôi Trơn

Tốc Độ Làm Việc Với Mỡ Bôi Trơn

Nhiệt Độ Làm Việc

Vật Liệu Vòng Trong-Ngoài

Vật Liệu Nắp Chắn

Vật Liệu Bi

Khối Lượng

Vòng Bi Có Rãnh Sâu

Vòng Bi Có Rãnh Sâu

Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH 6000-2RS (10x26x8mm) Hai Nắp Chắn Cao Su

Mã sản phẩm: HCH-6000-2RS
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 15,290 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH 6000ZZ (10x26x8mm) Hai Nắp Chắn Sắt

Mã sản phẩm: HCH-6000ZZ
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 14,850 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH 6001-2RS (12x28x8mm) Hai Nắp Chắn Cao Su

Mã sản phẩm: HCH-6001-2RS
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 15,620 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH 6001ZZ (12x28x8mm) Hai Nắp Chắn Sắt

Mã sản phẩm: HCH-6001ZZ
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 15,290 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH 6002-2RS (15x32x9mm) Hai Nắp Chắn Cao Su

Mã sản phẩm: HCH-6002-2RS
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 18,150 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH 6003-2RS (17x35x10mm) Hai Nắp Chắn Cao Su

Mã sản phẩm: HCH-6003-2RS
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 21,450 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH 6004-2RS (20x42x12mm) Hai Nắp Chắn Cao Su

Mã sản phẩm: HCH-6004-2RS
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 29,040 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH 6005-2RS (25x47x12mm) Hai Nắp Chắn Cao Su

Mã sản phẩm: HCH-6005-2RS
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 33,110 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH 6006-2RS (30x55x13mm) Hai Nắp Chắn Cao Su

Mã sản phẩm: HCH-6006-2RS
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 40,040 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH 6007-2RS (35x62x14mm) Hai Nắp Chắn Cao Su

Mã sản phẩm: HCH-6007-2RS
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 49,610 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH 6008-2RS (40x68x15mm) Hai Nắp Chắn Cao Su

Mã sản phẩm: HCH-6008-2RS
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 59,070 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH 6009-2RS (45x75x16mm) Hai Nắp Chắn Cao Su

Mã sản phẩm: HCH-6009-2RS
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 76,010 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH 6010-2RS (50x80x16mm) Hai Nắp Chắn Cao Su

Mã sản phẩm: HCH-6010-2RS
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 84,920 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH 6011-2RS (55x90x18mm) Hai Nắp Chắn Cao Su

Mã sản phẩm: HCH-6011-2RS
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 105,160 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH 6012-2RS (60x95x18mm) Hai Nắp Chắn Cao Su

Mã sản phẩm: HCH-6012-2RS
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 116,820 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH 6013-2RS (65x100x18mm) Hai Nắp Chắn Cao Su

Mã sản phẩm: HCH-6013-2RS
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 132,330 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH 6014-2RS (70x110x20mm) Hai Nắp Chắn Cao Su

Mã sản phẩm: HCH-6014-2RS
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 165,110 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH 6015-2RS (75x115x20mm) Hai Nắp Chắn Cao Su

Mã sản phẩm: HCH-6015-2RS
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 194,700 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH 6016-2RS (80x125x22mm) Hai Nắp Chắn Cao Su

Mã sản phẩm: HCH-6016-2RS
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 240,240 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Vòng Bi Có Rãnh Sâu HCH 606-2RS (6x17x6mm) Hai Nắp Chắn Cao Su

Mã sản phẩm: HCH-606-2RS
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 13,530 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.