Loading...

Vít Tôn Inox 410

Vít bắn tôn đầu lục gác (Hex Head Roofing Screws) hay còn gọi là vít tự khoan đầu lục giác. Là một dạng vít tự khoan có đầu lục giác 6 cạnh để dễ bắn hơn, đuôi vít hình đuôi cá, phần thân tiện ren. Chế tạo theo tiêu chuẩn DIN 7504K bằng vật liệu inox 410. Ứng dụng rộng rãi trong ngành nhôm kính và các ngành xây dựng được sử dụng để bắn mái tôn, liên kết tấm lợp với xà gồ, các thanh kim loại nhằm tạo khung, lắp ghép giá kệ hàng hóa,…

36 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 463 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 231,500 đ
Giá: 34,863 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 34,863 đ
Giá: 554 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 277,000 đ
Giá: 37,778 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 37,778 đ
Giá: 616 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 308,000 đ
Giá: 41,276 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 41,276 đ
Giá: 697 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 348,500 đ
Giá: 46,174 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 46,174 đ
Giá: 803 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 200,750 đ
Giá: 30,782 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 30,782 đ
Giá: 1,079 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 269,750 đ
Giá: 36,729 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 36,729 đ
Giá: 1,233 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 308,250 đ
Giá: 44,774 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 44,774 đ
Giá: 1,463 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 365,750 đ
Giá: 52,237 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 52,237 đ
Giá: 777 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 388,500 đ
Giá: 55,152 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 55,152 đ
Giá: 964 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 241,000 đ
Giá: 36,029 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 36,029 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn