BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Kích Thước Trục Vít

Kích Thước Trục Vít

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Loại Đầu Vặn

Loại Đuôi

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Sử Dụng Cho

Vít Tôn Dinosaur

Vít Tôn Dinosaur

Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 25mm

Mã sản phẩm: V0248025A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 138,600 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/08.
Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 40mm

Mã sản phẩm: V0248040A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 168,053 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/08.
Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 50mm

Mã sản phẩm: V0248050A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 188,843 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 19/08.
Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 60mm

Mã sản phẩm: V0248060A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 237,353 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/08.
Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 75mm

Mã sản phẩm: V0248075A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 303,188 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 19/08.
Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 90mm

Mã sản phẩm: V0248090A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 365,558 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/08.
Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) #12 x 100mm

Mã sản phẩm: V0248100A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 438,323 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 19/08.
Vít Tole Đầu Lục Giác Dinosaur (180-200 Con) #12 x 125mm

Mã sản phẩm: V0248125A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 694,733 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/08.
support_icon