BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Thương Hiệu

Ứng Dụng

Phân Loại

Chức Năng

Điện Áp

Size Ren

Thời Gian Đóng/Mở

Nhiệt Độ Giới Hạn

Áp Suất Giới Hạn

Dao Động Điện Áp

Vật Liệu Thân

Tổng Chiều Cao

Chiều Cao

Bề Rộng

Đèn Báo

Cấp Độ Bảo Vệ

Van Solenoid

Van Solenoid

Van Solenoid 2/2 1 Coil Parker Size PT1/2 NKV-15N-H-1F-4K

Mã sản phẩm: NKV-15N-H-1F-4K
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,464,100 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Van Solenoid 2/2 1 Coil Parker Size PT1/2 NKV-15N-H-1H-C2

Mã sản phẩm: NKV-15N-H-1H-C2
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,573,000 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Van Solenoid 2/2 1 Coil Parker Size PT3/4 NKV-20N-H-1F-4K

Mã sản phẩm: NKV-20N-H-1F-4K
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,948,100 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Van Solenoid 2/2 1 Coil Parker Size PT1 NKV-25N-H-1F-4K

Mã sản phẩm: NKV-25N-H-1F-4K
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,226,400 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Van Solenoid 5/3 2 Coil Parker Size PT1/8 PHS-510C-6-24V

Mã sản phẩm: PHS-510C-6-24V
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,663,200 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Van Solenoid 5/2 2 Coil Parker Size PT1/8 PHS-510D-6-24V

Mã sản phẩm: PHS-510D-6-24V
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,188,000 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Van Solenoid 5/2 1 Coil Parker Size PT1/8 PHS-510S-6-220V

Mã sản phẩm: PHS-510S-6-220V
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 760,320 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Van Solenoid 5/3 2 Coil Parker Size PT1/4 PHS-520C-02-220V

Mã sản phẩm: PHS-520C-02-220V
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,591,920 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Van Solenoid 5/2 2 Coil Parker Size PT1/4 PHS-520D-02-220V

Mã sản phẩm: PHS-520D-02-220V
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,104,840 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Van Solenoid 5/2 1 Coil Parker Size PT1/4 PHS-520S-02-220V

Mã sản phẩm: PHS-520S-02-220V
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 677,160 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Van Solenoid 5/3 2 Coil Parker Size PT3/8 PHS-530C-03-220V

Mã sản phẩm: PHS-530C-03-220V
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,411,640 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Van Solenoid 5/2 2 Coil Parker Size PT3/8 PHS-530D-03-220V

Mã sản phẩm: PHS-530D-03-220V
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,758,240 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Van Solenoid 5/2 1 Coil Parker Size PT3/8 PHS-530S-03-220V

Mã sản phẩm: PHS-530S-03-220V
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,223,640 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Van Solenoid 5/2 1 Coil Parker Size PT1/2 PHS-540S-15-220V

Mã sản phẩm: PHS-540S-15-220V
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,770,120 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Van Solenoid 5/2 1 Coil Parker Size PT1/2 PHS-541S-15-220V

Mã sản phẩm: PHS-541S-15-220V
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,663,200 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.