BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Size Ren

Điện Áp

Phân Loại

Ứng Dụng

Thương Hiệu

Van Solenoid 2/2 1 Coil Parker size PT1/2 NKV-15N-H-1F-4K

Van Solenoid 2/2 1 Coil Parker size PT1/2 NKV-15N-H-1F-4K

MPN: NKV-15N-H-1F-4K
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,648,625
2+ 1,566,194
5+ 1,516,735
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Van Solenoid 2/2 1 Coil Parker size PT1/2 NKV-15N-H-1H-C2

Van Solenoid 2/2 1 Coil Parker size PT1/2 NKV-15N-H-1H-C2

MPN: NKV-15N-H-1H-C2
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,694,000
2+ 1,609,300
5+ 1,558,480
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Van Solenoid 2/2 1 Coil Parker size PT3/4 NKV-20N-H-1F-4K

Van Solenoid 2/2 1 Coil Parker size PT3/4 NKV-20N-H-1F-4K

MPN: NKV-20N-H-1F-4K
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,936,000
2+ 1,839,200
5+ 1,781,120
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Van Solenoid 2/2 1 Coil Parker size PT1 NKV-25N-H-1F-4K

Van Solenoid 2/2 1 Coil Parker size PT1 NKV-25N-H-1F-4K

MPN: NKV-25N-H-1F-4K
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,450,250
2+ 2,327,738
5+ 2,254,230
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Van Solenoid 5/3 2 Coil Parker size PT1/8 PHS-510C-6-24V

Van Solenoid 5/3 2 Coil Parker size PT1/8 PHS-510C-6-24V

MPN: PHS-510C-6-24V
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,981,375
2+ 1,882,307
5+ 1,822,865
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Van Solenoid 5/2 2 Coil Parker size PT1/8 PHS-510D-6-24V

Van Solenoid 5/2 2 Coil Parker size PT1/8 PHS-510D-6-24V

MPN: PHS-510D-6-24V
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,406,625
2+ 1,336,294
5+ 1,294,095
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Van Solenoid 5/2 1 Coil Parker size PT1/8 PHS-510S-6-220V

Van Solenoid 5/2 1 Coil Parker size PT1/8 PHS-510S-6-220V

MPN: PHS-510S-6-220V
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 907,500
2+ 862,125
5+ 834,900
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Van Solenoid 5/3 2 Coil Parker size PT1/4 PHS-520C-02-220V

Van Solenoid 5/3 2 Coil Parker size PT1/4 PHS-520C-02-220V

MPN: PHS-520C-02-220V
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,830,125
2+ 1,738,619
5+ 1,683,715
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Van Solenoid 5/2 2 Coil Parker size PT1/4 PHS-520D-02-220V

Van Solenoid 5/2 2 Coil Parker size PT1/4 PHS-520D-02-220V

MPN: PHS-520D-02-220V
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,315,875
2+ 1,250,082
5+ 1,210,605
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Van Solenoid 5/2 1 Coil Parker size PT1/4 PHS-520S-02-220V

Van Solenoid 5/2 1 Coil Parker size PT1/4 PHS-520S-02-220V

MPN: PHS-520S-02-220V
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 862,125
2+ 819,019
5+ 793,155
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Van Solenoid 5/3 2 Coil Parker size PT3/8 PHS-530C-03-220V

Van Solenoid 5/3 2 Coil Parker size PT3/8 PHS-530C-03-220V

MPN: PHS-530C-03-220V
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,677,125
2+ 2,543,269
5+ 2,462,955
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Van Solenoid 5/2 2 Coil Parker size PT3/8 PHS-530D-03-220V

Van Solenoid 5/2 2 Coil Parker size PT3/8 PHS-530D-03-220V

MPN: PHS-530D-03-220V
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,694,000
2+ 1,609,300
5+ 1,558,480
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Van Solenoid 5/2 1 Coil Parker size PT3/8 PHS-530S-03-220V

Van Solenoid 5/2 1 Coil Parker size PT3/8 PHS-530S-03-220V

MPN: PHS-530S-03-220V
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,179,750
2+ 1,120,763
5+ 1,085,370
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Van Solenoid 5/2 1 Coil Parker size PT1/2 PHS-540S-15-220V

Van Solenoid 5/2 1 Coil Parker size PT1/2 PHS-540S-15-220V

MPN: PHS-540S-15-220V
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,739,375
2+ 1,652,407
5+ 1,600,225
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Van Solenoid 5/2 1 Coil Parker size PT1/2 PHS-541S-15-220V

Van Solenoid 5/2 1 Coil Parker size PT1/2 PHS-541S-15-220V

MPN: PHS-541S-15-220V
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,754,500
2+ 1,666,775
5+ 1,614,140
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày