BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Thương Hiệu

Ứng Dụng

Phân Loại

Chức Năng

Điện Áp

Size Ren

Thời Gian Đóng/Mở

Nhiệt Độ Giới Hạn

Áp Suất Giới Hạn

Dao Động Điện Áp

Đèn Báo

Cấp Độ Bảo Vệ

Van Điện Từ - Solenoid 5/2

Van Điện Từ - Solenoid 5/2

Có 8 sản phẩm
Van Solenoid 5/2 1 Coil Parker Size PT1/2 PHS-540S-15-220V

Mã sản phẩm: PHS-540S-15-220V
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,770,120 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Van Solenoid 5/2 1 Coil Parker Size PT1/2 PHS-541S-15-220V

Mã sản phẩm: PHS-541S-15-220V
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,663,200 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Van Solenoid 5/2 1 Coil Parker Size PT1/4 PHS-520S-02-220V

Mã sản phẩm: PHS-520S-02-220V
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 677,160 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Van Solenoid 5/2 1 Coil Parker Size PT1/8 PHS-510S-6-220V

Mã sản phẩm: PHS-510S-6-220V
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 760,320 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Van Solenoid 5/2 1 Coil Parker Size PT3/8 PHS-530S-03-220V

Mã sản phẩm: PHS-530S-03-220V
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,223,640 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Van Solenoid 5/2 2 Coil Parker Size PT1/4 PHS-520D-02-220V

Mã sản phẩm: PHS-520D-02-220V
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,104,840 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Van Solenoid 5/2 2 Coil Parker Size PT1/8 PHS-510D-6-24V

Mã sản phẩm: PHS-510D-6-24V
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,188,000 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Van Solenoid 5/2 2 Coil Parker Size PT3/8 PHS-530D-03-220V

Mã sản phẩm: PHS-530D-03-220V
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,758,240 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
support_icon