MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Lục Giác COL Thép Đen DIN7991

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Chiều Dài

LGC Col 10.9 đen DIN7991 M3x6 Category: Lục Giác COL Thép Đen DIN7991

LGC Col 10.9 đen DIN7991 M3x6

B03M0301006TE10
Số lượng Giá
1+ (Con) 180,00 ₫
500+ (Con) 135,00 ₫
5000+ (Con) 117,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
25 ngày
LGC Col 10.9 đen DIN7991 M3x8 Category: Lục Giác COL Thép Đen DIN7991

LGC Col 10.9 đen DIN7991 M3x8

B03M0301008TE10
Số lượng Giá
1+ (Con) 190,00 ₫
500+ (Con) 142,50 ₫
5000+ (Con) 123,50 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 2700 Con
Leadtime dự kiến
25 ngày
LGC Col 10.9 đen DIN7991 M3x10 Category: Lục Giác COL Thép Đen DIN7991

LGC Col 10.9 đen DIN7991 M3x10

B03M0301010TE10
Số lượng Giá
1+ (Con) 200,00 ₫
500+ (Con) 150,00 ₫
5000+ (Con) 130,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
25 ngày
LGC Col 10.9 đen DIN7991 M3x12 Category: Lục Giác COL Thép Đen DIN7991

LGC Col 10.9 đen DIN7991 M3x12

B03M0301012TE10
Số lượng Giá
1+ (Con) 220,00 ₫
500+ (Con) 165,00 ₫
5000+ (Con) 143,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 450 Con
Leadtime dự kiến
25 ngày
LGC Col 10.9 đen DIN7991 M3x16 Category: Lục Giác COL Thép Đen DIN7991

LGC Col 10.9 đen DIN7991 M3x16

B03M0301016TE10
Số lượng Giá
1+ (Con) 290,00 ₫
500+ (Con) 217,50 ₫
5000+ (Con) 188,50 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 2450 Con
Leadtime dự kiến
25 ngày
LGC Col 10.9 đen DIN7991 M3x20 Category: Lục Giác COL Thép Đen DIN7991

LGC Col 10.9 đen DIN7991 M3x20

B03M0301020TE10
Số lượng Giá
1+ (Con) 330,00 ₫
500+ (Con) 247,50 ₫
5000+ (Con) 214,50 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 500 Con
Leadtime dự kiến
25 ngày
LGC Col 10.9 đen DIN7991 M3x25 Category: Lục Giác COL Thép Đen DIN7991

LGC Col 10.9 đen DIN7991 M3x25

B03M0301025TE10
Số lượng Giá
1+ (Con) 460,00 ₫
500+ (Con) 345,00 ₫
5000+ (Con) 299,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 1900 Con
Leadtime dự kiến
25 ngày
LGC Col 10.9 đen DIN7991 M3x30 Category: Lục Giác COL Thép Đen DIN7991

LGC Col 10.9 đen DIN7991 M3x30

B03M0301030TE10
Số lượng Giá
1+ (Con) 490,00 ₫
500+ (Con) 367,50 ₫
5000+ (Con) 318,50 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 550 Con
Leadtime dự kiến
25 ngày
LGC Col 10.9 đen DIN7991 M3x40 Category: Lục Giác COL Thép Đen DIN7991

LGC Col 10.9 đen DIN7991 M3x40

B03M0301040TE10
Số lượng Giá
1+ (Con) 750,00 ₫
200+ (Con) 562,50 ₫
2000+ (Con) 487,50 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 2167 Con
Leadtime dự kiến
25 ngày
LGC Col 10.9 đen DIN7991 M3x45 Category: Lục Giác COL Thép Đen DIN7991

LGC Col 10.9 đen DIN7991 M3x45

B03M0301045TE10
Số lượng Giá
1+ (Con) 920,00 ₫
200+ (Con) 690,00 ₫
2000+ (Con) 598,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 2000 Con
Leadtime dự kiến
25 ngày
LGC Col 10.9 đen DIN7991 M3x50 Category: Lục Giác COL Thép Đen DIN7991

LGC Col 10.9 đen DIN7991 M3x50

B03M0301050TE10
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.060,00 ₫
200+ (Con) 795,00 ₫
2000+ (Con) 689,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 2000 Con
Leadtime dự kiến
25 ngày
LGC Col 10.9 đen DIN7991 M4x8 Category: Lục Giác COL Thép Đen DIN7991

LGC Col 10.9 đen DIN7991 M4x8

B03M0401008TE10
Số lượng Giá
1+ (Con) 220,00 ₫
500+ (Con) 165,00 ₫
5000+ (Con) 143,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 1550 Con
Leadtime dự kiến
25 ngày
LGC Col 10.9 đen DIN7991 M4x10 Category: Lục Giác COL Thép Đen DIN7991

LGC Col 10.9 đen DIN7991 M4x10

B03M0401010TE10
Số lượng Giá
1+ (Con) 300,00 ₫
500+ (Con) 225,00 ₫
5000+ (Con) 195,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 7370 Con
Leadtime dự kiến
25 ngày
LGC Col 10.9 đen DIN7991 M4x12 Category: Lục Giác COL Thép Đen DIN7991

LGC Col 10.9 đen DIN7991 M4x12

B03M0401012TE10
Số lượng Giá
1+ (Con) 280,00 ₫
500+ (Con) 210,00 ₫
5000+ (Con) 182,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 4200 Con
Leadtime dự kiến
25 ngày
LGC Col 10.9 đen DIN7991 M4x16 Category: Lục Giác COL Thép Đen DIN7991

LGC Col 10.9 đen DIN7991 M4x16

B03M0401016TE10
Số lượng Giá
1+ (Con) 290,00 ₫
500+ (Con) 217,50 ₫
5000+ (Con) 188,50 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 4085 Con
Leadtime dự kiến
25 ngày
LGC Col 10.9 đen DIN7991 M4x20 Category: Lục Giác COL Thép Đen DIN7991

LGC Col 10.9 đen DIN7991 M4x20

B03M0401020TE10
Số lượng Giá
1+ (Con) 330,00 ₫
500+ (Con) 247,50 ₫
5000+ (Con) 214,50 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 4300 Con
Leadtime dự kiến
25 ngày
LGC Col 10.9 đen DIN7991 M4x25 Category: Lục Giác COL Thép Đen DIN7991

LGC Col 10.9 đen DIN7991 M4x25

B03M0401025TE10
Số lượng Giá
1+ (Con) 450,00 ₫
500+ (Con) 337,50 ₫
5000+ (Con) 292,50 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 5200 Con
Leadtime dự kiến
25 ngày
LGC Col 10.9 đen DIN7991 M4x30 Category: Lục Giác COL Thép Đen DIN7991

LGC Col 10.9 đen DIN7991 M4x30

B03M0401030TE10
Số lượng Giá
1+ (Con) 500,00 ₫
500+ (Con) 375,00 ₫
5000+ (Con) 325,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 1850 Con
Leadtime dự kiến
25 ngày
LGC Col 10.9 đen DIN7991 M4x35 Category: Lục Giác COL Thép Đen DIN7991

LGC Col 10.9 đen DIN7991 M4x35

B03M0401035TE10
Số lượng Giá
1+ (Con) 420,00 ₫
500+ (Con) 315,00 ₫
5000+ (Con) 273,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 100 Con
Leadtime dự kiến
Liên hệ
LGC Col 10.9 đen DIN7991 M4x40 Category: Lục Giác COL Thép Đen DIN7991

LGC Col 10.9 đen DIN7991 M4x40

B03M0401040TE10
Số lượng Giá
1+ (Con) 780,00 ₫
500+ (Con) 585,00 ₫
5000+ (Con) 507,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
25 ngày