MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Lục Giác COL INOX 304 DIN7991

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Chiều Dài

LGC Col inox 304 DIN7991 M3x5 Category: Lục Giác COL INOX 304 DIN7991

LGC Col inox 304 DIN7991 M3x5

B03M0301005TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 300,00 ₫
100+ (Con) 225,00 ₫
1000+ (Con) 195,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 100 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Col inox 304 DIN7991 M3x6 Category: Lục Giác COL INOX 304 DIN7991

LGC Col inox 304 DIN7991 M3x6

B03M0301006TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 300,00 ₫
100+ (Con) 225,00 ₫
1000+ (Con) 195,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 3900 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
LGC Col inox 304 DIN7991 M3x8 Category: Lục Giác COL INOX 304 DIN7991

LGC Col inox 304 DIN7991 M3x8

B03M0301008TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 300,00 ₫
100+ (Con) 225,00 ₫
1000+ (Con) 195,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
2 ngày
LGC Col inox 304 DIN7991 M3x10 Category: Lục Giác COL INOX 304 DIN7991

LGC Col inox 304 DIN7991 M3x10

B03M0301010TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 300,00 ₫
100+ (Con) 225,00 ₫
1000+ (Con) 195,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 833 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
LGC Col inox 304 DIN7991 M3x12 Category: Lục Giác COL INOX 304 DIN7991

LGC Col inox 304 DIN7991 M3x12

B03M0301012TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 400,00 ₫
100+ (Con) 300,00 ₫
1000+ (Con) 260,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 400 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
LGC Col inox 304 DIN7991 M3x16 Category: Lục Giác COL INOX 304 DIN7991

LGC Col inox 304 DIN7991 M3x16

B03M0301016TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 500,00 ₫
100+ (Con) 375,00 ₫
1000+ (Con) 325,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 900 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
LGC Col inox 304 DIN7991 M3x20 Category: Lục Giác COL INOX 304 DIN7991

LGC Col inox 304 DIN7991 M3x20

B03M0301020TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 600,00 ₫
100+ (Con) 450,00 ₫
1000+ (Con) 390,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 3650 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
LGC Col inox 304 DIN7991 M3x25 Category: Lục Giác COL INOX 304 DIN7991

LGC Col inox 304 DIN7991 M3x25

B03M0301025TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 700,00 ₫
100+ (Con) 525,00 ₫
1000+ (Con) 455,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 2070 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
LGC Col inox 304 DIN7991 M3x30 Category: Lục Giác COL INOX 304 DIN7991

LGC Col inox 304 DIN7991 M3x30

B03M0301030TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 800,00 ₫
100+ (Con) 600,00 ₫
1000+ (Con) 520,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 1200 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
LGC Col inox 304 DIN7991 M3x35 Category: Lục Giác COL INOX 304 DIN7991

LGC Col inox 304 DIN7991 M3x35

B03M0301035TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.200,00 ₫
100+ (Con) 900,00 ₫
1000+ (Con) 780,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 270 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Col inox 304 DIN7991 M3x40 Category: Lục Giác COL INOX 304 DIN7991

LGC Col inox 304 DIN7991 M3x40

B03M0301040TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.200,00 ₫
100+ (Con) 900,00 ₫
1000+ (Con) 780,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 1685 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
LGC Col inox 304 DIN7991 M3x50 Category: Lục Giác COL INOX 304 DIN7991

LGC Col inox 304 DIN7991 M3x50

B03M0301050TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.600,00 ₫
100+ (Con) 1.200,00 ₫
1000+ (Con) 1.040,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 1460 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
LGC Col inox 304 DIN7991 M4x6 Category: Lục Giác COL INOX 304 DIN7991

LGC Col inox 304 DIN7991 M4x6

B03M0401006TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 700,00 ₫
100+ (Con) 525,00 ₫
1000+ (Con) 455,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 600 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
LGC Col inox 304 DIN7991 M4x8 Category: Lục Giác COL INOX 304 DIN7991

LGC Col inox 304 DIN7991 M4x8

B03M0401008TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 400,00 ₫
100+ (Con) 300,00 ₫
1000+ (Con) 260,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 3515 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
LGC Col inox 304 DIN7991 M4x10 Category: Lục Giác COL INOX 304 DIN7991

LGC Col inox 304 DIN7991 M4x10

B03M0401010TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 400,00 ₫
100+ (Con) 300,00 ₫
1000+ (Con) 260,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
2 ngày
LGC Col inox 304 DIN7991 M4x12 Category: Lục Giác COL INOX 304 DIN7991

LGC Col inox 304 DIN7991 M4x12

B03M0401012TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 500,00 ₫
100+ (Con) 375,00 ₫
1000+ (Con) 325,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 3050 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
LGC Col inox 304 DIN7991 M4x16 Category: Lục Giác COL INOX 304 DIN7991

LGC Col inox 304 DIN7991 M4x16

B03M0401016TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 600,00 ₫
100+ (Con) 450,00 ₫
1000+ (Con) 390,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
2 ngày
LGC Col inox 304 DIN7991 M4x20 Category: Lục Giác COL INOX 304 DIN7991

LGC Col inox 304 DIN7991 M4x20

B03M0401020TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 800,00 ₫
100+ (Con) 600,00 ₫
1000+ (Con) 520,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 1890 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
LGC Col inox 304 DIN7991 M4x25 Category: Lục Giác COL INOX 304 DIN7991

LGC Col inox 304 DIN7991 M4x25

B03M0401025TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 900,00 ₫
100+ (Con) 675,00 ₫
1000+ (Con) 585,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 1700 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
LGC Col inox 304 DIN7991 M4x30 Category: Lục Giác COL INOX 304 DIN7991

LGC Col inox 304 DIN7991 M4x30

B03M0401030TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.100,00 ₫
100+ (Con) 825,00 ₫
1000+ (Con) 715,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 600 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày