Loading...

Long Knurled Head Screw

Vít đầu có khía là một loại vít được thiết kế để xoay bằng tay. Vít đầu có khía hệ mét có một đầu tròn với các khía trên đường kính ngoài để tạo độ bám cho một người sử dụng để vặn vít.

160 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 75,640 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 378,200 đ
Giá: 82,777 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 413,885 đ
Giá: 89,913 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 449,565 đ
Giá: 98,475 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 492,375 đ
Giá: 75,640 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 378,200 đ
Giá: 82,777 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 413,885 đ
Giá: 89,913 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 449,565 đ
Giá: 98,475 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 492,375 đ
Giá: 82,777 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 413,885 đ
Giá: 89,913 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 449,565 đ
Giá: 98,475 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 492,375 đ
Giá: 82,777 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 413,885 đ
Giá: 89,913 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 449,565 đ
Giá: 98,475 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 492,375 đ
Giá: 107,039 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 107,039 đ
Giá: 115,602 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 115,602 đ
Giá: 98,475 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 492,375 đ
Giá: 107,039 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 107,039 đ
Giá: 115,602 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 115,602 đ
Giá: 111,320 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 111,320 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn