Loading...

Knurled Knob

Núm có khía là các núm kẹp được thiết kế đặc biệt để mang lại tính công thái học tối đa, độ bám chắc chắn và an toàn cho tay người vận hành trong quá trình điều động. Hình dạng, kích thước và vật liệu sản xuất khác nhau như thép không gỉ, thép, nhựa cứng (Duroplast) và nhựa cung cấp rất nhiều loại núm có khía.

491 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 71,359 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 356,795 đ
Giá: 71,359 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 356,795 đ
Giá: 71,359 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 356,795 đ
Giá: 71,359 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 356,795 đ
Giá: 71,359 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 356,795 đ
Giá: 71,359 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 356,795 đ
Giá: 128,447 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 128,447 đ
Giá: 128,447 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 128,447 đ
Giá: 128,447 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 128,447 đ
Giá: 128,447 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 128,447 đ
Giá: 128,447 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 128,447 đ
Giá: 128,447 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 128,447 đ
Giá: 128,447 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 128,447 đ
Giá: 128,447 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 128,447 đ
Giá: 128,447 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 128,447 đ
Giá: 154,136 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 154,136 đ
Giá: 154,136 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 154,136 đ
Giá: 154,136 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 154,136 đ
Giá: 154,136 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 154,136 đ
Giá: 154,136 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 154,136 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn