BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Dùng Cho Bulong

Hình Dạng

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Độ Dày

Độ Dày

Hệ Kích Thước

Vật Liệu

Tiêu Chuẩn

Lông Đền Vênh Inox

Lông Đền Vênh Inox

Có 48 sản phẩm
Lông Đền Vênh Inox 304 GB93 M2.5

Mã sản phẩm: W02M025BH0
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 308 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Lông Đền Vênh Inox 304 DIN127 M3

Mã sản phẩm: W02M030AH0
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 48 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Lông Đền Vênh Inox 304 DIN7980 M3

Mã sản phẩm: W02M030BH0
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 110 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Lông Đền Vênh Inox 304 DIN7980 M3.5

Mã sản phẩm: W02M035BH0
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 125 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 31/03.
Lông Đền Vênh Inox 304 DIN127 M4

Mã sản phẩm: W02M040AH0
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 58 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Lông Đền Vênh Inox 304 DIN7980 M4

Mã sản phẩm: W02M040BH0
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 141 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Lông Đền Vênh Inox 304 DIN127 M5

Mã sản phẩm: W02M050AH0
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 98 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30/01.
Lông Đền Vênh Inox 304 DIN7980 M5

Mã sản phẩm: W02M050BH0
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 218 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 31/03.
Lông Đền Vênh Inox 304 DIN127 M6

Mã sản phẩm: W02M060AH0
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 167 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30/01.
Lông Đền Vênh Inox 304 DIN7980 M6

Mã sản phẩm: W02M060BH0
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 249 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 31/03.
Lông Đền Vênh Inox 304 DIN127 M8

Mã sản phẩm: W02M080AH0
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 287 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30/01.
Lông Đền Vênh Inox 304 DIN7980 M8

Mã sản phẩm: W02M080BH0
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 466 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Lông Đền Vênh Inox 304 DIN127 M10

Mã sản phẩm: W02M100AH0
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 459 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30/01.
Lông Đền Vênh Inox 304 DIN7980 M10

Mã sản phẩm: W02M100BH0
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 763 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Lông Đền Vênh Inox 304 DIN127 M12

Mã sản phẩm: W02M120AH0
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 732 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Lông Đền Vênh Inox 304 DIN7980 M12

Mã sản phẩm: W02M120BH0
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 990 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 31/03.
Lông Đền Vênh Inox 304 DIN127 M14

Mã sản phẩm: W02M140AH0
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,098 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Lông Đền Vênh Inox 304 DIN127 M16

Mã sản phẩm: W02M160AH0
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 1,607 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Lông Đền Vênh Inox 304 DIN7980 M16

Mã sản phẩm: W02M160BH0
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 2,204 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 31/03.
Lông Đền Vênh Inox 304 DIN127 M18

Mã sản phẩm: W02M180AH0
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 1,764 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30/01.
support_icon