BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Dùng Cho Bulong

Hình Dạng

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Độ Dày

Độ Dày

Hệ Kích Thước

Vật Liệu

Tiêu Chuẩn

Lông Đền Vênh Inox 304

Lông Đền Vênh Inox 304

Có 27 sản phẩm
Lông Đền Vênh Inox 304 DIN127 M20

Mã sản phẩm: W02M200AH0
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 2,738 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 05/12.
Lông Đền Vênh Inox 304 DIN7980 M20

Mã sản phẩm: W02M200BH0
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 5,810 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 03/02.
Lông Đền Vênh Inox 304 DIN127 M22

Mã sản phẩm: W02M220AH0
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 3,006 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 05/12.
Lông Đền Vênh Inox 304 DIN127 M24

Mã sản phẩm: W02M240AH0
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 4,825 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 16:00 hôm nay.
Lông Đền Vênh Inox 304 DIN7980 M24

Mã sản phẩm: W02M240BH0
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 8,576 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 03/02.
Lông đền vênh inox 304 DIN127 M27

Mã sản phẩm: W02M270AH0
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 5,170 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 05/12.
Lông đền vênh inox 304 DIN127 M30

Mã sản phẩm: W02M300AH0
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 8,184 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 05/12.
support_icon