BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Phân Loại

DN

Size

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Độ Dày Thành Ống

Vật Liệu

Lơi Hàn 45 LR (SCH10S)

Lơi Hàn 45 LR (SCH10S)

Có 8 sản phẩm
Lơi Hàn 45 A403 WP304 SCH10S DN40

Mã sản phẩm: PJ2145LR40W
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Lơi Hàn 45 A403 WP304 SCH10S DN50

Mã sản phẩm: PJ2145LR50W
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Lơi Hàn 45 A403 WP304 SCH10S DN65

Mã sản phẩm: PJ2145LR65W
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Lơi Hàn 45 A403 WP304 SCH10S DN80

Mã sản phẩm: PJ2145LR80W
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Lơi Hàn 45 A403 WP304 SCH10S DN100

Mã sản phẩm: PJ2145LR100W
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Lơi Hàn 45 A403 WP304 SCH10S DN125

Mã sản phẩm: PJ2145LR125W
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Lơi Hàn 45 A403 WP304 SCH10S DN150

Mã sản phẩm: PJ2145LR150W
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Lơi Hàn 45 A403 WP304 SCH10S DN200

Mã sản phẩm: PJ2145LR200W
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
support_icon