BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Đèn Thoát Hiểm

Đèn Thoát Hiểm

Đèn LED chỉ dẫn Rạng Đông 1 mặt CD01 40x20/2.2W (370x25x202) màu trắng

Đèn LED chỉ dẫn Rạng Đông 1 mặt CD01 40x20/2.2W (370x25x202) màu trắng

MPN: CD0140x20-2.2W1
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 681,869
2+ 627,320
4+ 600,045
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đèn LED chỉ dẫn Rạng Đông PCCC 1 mặt CD01 40x20/2.2W (370x25x202) màu trắng

Đèn LED chỉ dẫn Rạng Đông PCCC 1 mặt CD01 40x20/2.2W (370x25x202) màu trắng

MPN: CD0140x20-2.2W1PC
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 764,401
2+ 703,249
4+ 672,673
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đèn LED chỉ dẫn Rạng Đông 2 mặt CD01 40x20/2.2W (370x25x202) màu trắng

Đèn LED chỉ dẫn Rạng Đông 2 mặt CD01 40x20/2.2W (370x25x202) màu trắng

MPN: CD0140x20-2.2W2
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 707,414
2+ 650,821
4+ 622,525
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đèn LED chỉ dẫn Rạng Đông PCCC 2 mặt CD01 40x20/2.2W (370x25x202) màu trắng

Đèn LED chỉ dẫn Rạng Đông PCCC 2 mặt CD01 40x20/2.2W (370x25x202) màu trắng

MPN: CD0140x20-2.2W2PC
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 789,946
2+ 726,751
4+ 695,153
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đèn Thoát Hiểm LED Nanoco 220-240VAC/5.5W/290x182x40mm (Đèn chưa kèm hình chỉ hướng)

Đèn Thoát Hiểm LED Nanoco 220-240VAC/5.5W/290x182x40mm (Đèn chưa kèm hình chỉ hướng)

MPN: NEX2108C
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 422,895
4+ 389,064
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT (Xuống)

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT (Xuống)

MPN: NEXF-D
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 16,335
100+ 15,028
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT ((Exit))

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT ((Exit))

MPN: NEXF-E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 16,335
100+ 15,028
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT (Trái)

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT (Trái)

MPN: NEXF-L
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 16,335
100+ 15,028
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT (Trái, Phải)

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT (Trái, Phải)

MPN: NEXF-LR
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 16,335
100+ 15,028
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT (Phải)

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT (Phải)

MPN: NEXF-R
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 16,335
100+ 15,028
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT (Toilet, Xuống)

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT (Toilet, Xuống)

MPN: NEXF-TD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 16,335
100+ 15,028
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT (Toilet, Trái)

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT (Toilet, Trái)

MPN: NEXF-TL
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 16,335
100+ 15,028
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT (Toilet, Phải)

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT (Toilet, Phải)

MPN: NEXF-TR
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 16,335
100+ 15,028
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT (Toilet, Lên)

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT (Toilet, Lên)

MPN: NEXF-TU
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 16,335
100+ 15,028
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT (Lên)

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT (Lên)

MPN: NEXF-U
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 16,335
100+ 15,028
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày