Loading...

Bộ Máng Đèn

Bộ Máng Đèn là thiết bị chiếu sáng hoàn chỉnh với sự kết hợp giữa máng đèn ( có thể có tăng phô hoặc không ) và bóng đèn LED Tube. Có 2 loại chính là:

  • Bộ máng thông thường ( dùng trong các điều kiện bình thường)
  • Bộ máng chống thắm ( dùng trong các môi trường làm việc khắc nghiệt hơn với thiết kế có lớp vỏ đặc biệt nhằm bảo vệ bóng đèn bên trong khỏi sự tác động của môi trường bên ngoài như hơi nước, độ ẩm và sương)

140 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn