BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Phân Loại

DN

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Độ Dày Thành Ống

Vật Liệu

Co Hàn 90 LR (SCH10S)

Co Hàn 90 LR (SCH10S)

Co Hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN100

Co Hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN100

MPN: PJ2190LR100W
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 497,391
2+ 422,783
4+ 397,913
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co Hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN125

Co Hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN125

MPN: PJ2190LR125W
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 875,601
2+ 744,261
4+ 700,481
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co Hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN150

Co Hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN150

MPN: PJ2190LR150W
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,155,920
2+ 982,532
4+ 924,736
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co Hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN15

Co Hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN15

MPN: PJ2190LR15W
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 30,265
25+ 25,726
50+ 24,212
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co Hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN200

Co Hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN200

MPN: PJ2190LR200W
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,188,691
2+ 1,860,387
4+ 1,750,953
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co Hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN20

Co Hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN20

MPN: PJ2190LR20W
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 35,692
25+ 30,338
50+ 28,553
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co Hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN25

Co Hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN25

MPN: PJ2190LR25W
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 51,555
10+ 43,822
20+ 41,244
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co Hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN32

Co Hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN32

MPN: PJ2190LR32W
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 66,583
10+ 56,596
20+ 53,266
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co Hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN40

Co Hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN40

MPN: PJ2190LR40W
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 81,194
10+ 69,015
20+ 64,955
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co Hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN50

Co Hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN50

MPN: PJ2190LR50W
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 115,216
5+ 97,934
20+ 92,173
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co Hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN65

Co Hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN65

MPN: PJ2190LR65W
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 184,931
2+ 157,191
10+ 147,945
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co Hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN80

Co Hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN80

MPN: PJ2190LR80W
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 242,956
2+ 206,513
4+ 194,365
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày