BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Phân Loại

DN

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Độ Dày Thành Ống

Vật Liệu

Co Đúc 90 LR

Co Đúc 90 LR

Có 12 sản phẩm
Co Đúc 90 A403 WP304 SCH10S DN15 (Ø21.3x2.11)

Mã sản phẩm: PJ2190LR15M
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Co Đúc 90 A403 WP304 SCH10S DN20 (Ø26.7x2.11)

Mã sản phẩm: PJ2190LR20M
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Co Đúc 90 A403 WP304 SCH10S DN25 (Ø33.4x2.77)

Mã sản phẩm: PJ2190LR25M
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Co Đúc 90 A403 WP304 SCH10S DN32 (Ø42.2x2.77)

Mã sản phẩm: PJ2190LR32M
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Co Đúc 90 A403 WP304 SCH10S DN40 (Ø48.3x2.77)

Mã sản phẩm: PJ2190LR40M
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Co Đúc 90 A403 WP304 SCH10S DN50 (Ø60.3x2.77)

Mã sản phẩm: PJ2190LR50M
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Co Đúc 90 A403 WP304 SCH10S DN65 (Ø76x3.05)

Mã sản phẩm: PJ2190LR65M
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Co Đúc 90 A403 WP304 SCH10S DN80 (Ø88.9x3.05)

Mã sản phẩm: PJ2190LR80M
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Co Đúc 90 A403 WP304 SCH10S DN100 (Ø114.3x3.05)

Mã sản phẩm: PJ2190LR100M
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Co Đúc 90 A403 WP304 SCH10S DN125 (Ø141.3x3.4)

Mã sản phẩm: PJ2190LR125M
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Co Đúc 90 A403 WP304 SCH10S DN150 (Ø168.3x3.4)

Mã sản phẩm: PJ2190LR150M
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Co Đúc 90 A403 WP304 SCH10S DN200 (Ø219.1x3.76)

Mã sản phẩm: PJ2190LR200M
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
support_icon