BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Phân Loại

DN

Size

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Ren

Vật Liệu

Co 90 Độ NPT

Co 90 Độ NPT

Co 90 Độ NPT A105 SA105N DN10 (3/8)

Mã sản phẩm: PJ10590ELNPT10
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 128,366 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Co 90 Độ NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

Mã sản phẩm: PJ10590ELNPT15
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 134,837 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Co 90 Độ NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

Mã sản phẩm: PJ10590ELNPT20
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 159,257 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Co 90 Độ NPT A105 SA105N DN25 (1)

Mã sản phẩm: PJ10590ELNPT25
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 268,212 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Co 90 Độ NPT A105 SA105N DN32 (1.1/4)

Mã sản phẩm: PJ10590ELNPT32
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 350,449 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Co 90 Độ NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Mã sản phẩm: PJ10590ELNPT40
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 600,084 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Co 90 Độ NPT A105 SA105N DN50 (2)

Mã sản phẩm: PJ10590ELNPT50
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 837,196 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.