BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Phân Loại

DN

Size

Vật Liệu

Co 45 Độ SW (A105)

Co 45 Độ SW (A105)

Co 45 Độ SW A105 SA105N DN15 (1/2)

Mã sản phẩm: PJ10545ELSW15
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 92,048 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Co 45 Độ SW A105 SA105N DN20 (3/4)

Mã sản phẩm: PJ10545ELSW20
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 103,946 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Co 45 Độ SW A105 SA105N DN25 (1)

Mã sản phẩm: PJ10545ELSW25
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 150,700 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Co 45 Độ SW A105 SA105N DN32 (1.1/4)

Mã sản phẩm: PJ10545ELSW32
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 225,423 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Co 45 Độ SW A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Mã sản phẩm: PJ10545ELSW40
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 311,836 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.
Co 45 Độ SW A105 SA105N DN50 (2)

Mã sản phẩm: PJ10545ELSW50
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 487,791 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/07.