BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Co 45 Độ SW (A105)

Co 45 Độ SW (A105)

Co 45 độ SW A105 SA105N DN15 (1/2)

Co 45 độ SW A105 SA105N DN15 (1/2)

MPN: PJ10545ELSW15
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 87,665
10+ 74,515
20+ 70,132
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 45 độ SW A105 SA105N DN20 (3/4)

Co 45 độ SW A105 SA105N DN20 (3/4)

MPN: PJ10545ELSW20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 98,936
10+ 84,096
20+ 79,149
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 45 độ SW A105 SA105N DN25 (1)

Co 45 độ SW A105 SA105N DN25 (1)

MPN: PJ10545ELSW25
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 144,856
4+ 123,128
8+ 115,885
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 45 độ SW A105 SA105N DN32 (1.1/4)

Co 45 độ SW A105 SA105N DN32 (1.1/4)

MPN: PJ10545ELSW32
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 216,657
2+ 184,159
4+ 173,326
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 45 độ SW A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Co 45 độ SW A105 SA105N DN40 (1.1/2)

MPN: PJ10545ELSW40
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 302,652
2+ 257,255
4+ 242,122
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 45 độ SW A105 SA105N DN50 (2)

Co 45 độ SW A105 SA105N DN50 (2)

MPN: PJ10545ELSW50
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 473,597
2+ 402,558
4+ 378,878
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày